ZAKŁAD SOCJOLOGII ZDROWIA, MEDYCYNY I RODZINY

Adres

pl. M. Curie Skłodowskiej 4
20-031 Lublin

Kontakt

Kierownik zakładu: dr hab. Włodzimierz Piątkowski


Adres do korespondencji: \


Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Instytut Socjologii, Zakład Socjologii Zdrowia, Medycyny i Rodziny, pl. Marii Curie Skłodowskiej 4, 20-031 Lublin


Tel.: 81-537-28-86


E-mail: wlodzimierz.piatkowski[małpa]umcs.pl

Godziny dyżurów

Aktualne godziny dyżurów pracowników Zakładu dostępne są na ich profilach osobowych.

Dyżury doktorantów:

Mgr Michal Lytowka - czwartek 16:20 - 18:20. Pokój 25.

Opis

Problematyka badawcza:

 • transformacja demograficzna (Polska, Europa);
 • proces starzenia się ludności;
 • społeczny wymiar transformacji ustrojowej;
 • problemy marginalizacji (ubóstwo, bezdomność, niepełnosprawność, uzależnienia, przemoc)
 • funkcjonowanie instytucji pomocy społecznej (organizacja instytucji, kadra – pracownik socjalny);
 • teoria i praktyka pracy socjalnej,
 • rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi;
 • współczesna rodzina polska;
 • problemy zdrowia i choroby w rodzinach wiejskich;
 • nowe ruchy religijne w Polsce;
 • tanatosocjologia – mikro i makrospołeczny wymiar umierania i śmierci;
 • budowanie podstaw naukowych ”socjologii lecznictwa niemedycznego” (metodologia, podstawy teoretyczne, taksonomia);
 • badanie ”potocznej wiedzy o zdrowiu i chorobie”, adaptacja koncepcji Eliota Freidsona;
 • prace nad rozwojem badań jakościowych w socjologii zdrowia i choroby;
 • realizacja projektu: ” Między medycyną a socjologią. Zdrowie i choroba w koncepcjach badawczych Magdaleny Sokołowskiej”;
 • procesy medykalizacji we współczesnych społeczeństwach.