ZAKŁAD SOCJOLOGII OGÓLNEJ I BADAŃ NAD MIGRACJAMI

Adres

ul. Langiewicza 6a
20-032 Lublin

Kontakt

Kierownik zakładu:


Prof.dr hab. Zofia Kawczyńska-Butrym


Adres do korespondencji:


Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Instytut Socjologii, Zakład Socjologii Ogólnej i Badań nad Migracjami
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4
20-031 Lublin


Tel.: 81-537-28-01 E-mail: zofkaw@wp.pl

Opis

Problematyka badawcza:

  • mobilność społeczna
  • socjologia moralności
  • socjologia edukacji
  • świadomość prawna
  • mniejszości etniczne i narodowe
  • młodzież w procesach migracji
  • zdrowie migrantów

W Zakładzie Socjologii Ogólnej i Badań nad Migracjami realizowany jest projekt „Polish female migrants and their families – a study of care deficit”. Projekt realizowany jest w partnerstwie z University of Bergen, Faculty of Social Sciences. Opiekę merytoryczną nad całością projektem pełni prof. Zofia Kawczyńska-Butrym, Kierownik Zakładu Socjologii Ogólnej i Badań nad Migracjami. Skład zespołu badawczego tworzą pracownicy naukowi oraz specjaliści z Polski i Norwegii. Projekt realizowany jest od września 2013 r. do końca 2015r.

Strona www projektu: polfamigra.umcs.pl