ZAKŁAD SOCJOLOGII GOSPODARKI I ORGANIZACJI

Adres

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4
20-031 Lublin

Kontakt

Adres do korespondencji: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Instytut Socjologii, Zakład Socjologii Gospodarki i Organizacji, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, 20-031 Lublin Tel.: 81-537-28-88, POKOJE: 108, 139, 234

Godziny dyżurów

Aktualne godziny dyżurów dostępne są na profilach osobowych pracowników Zakładu.

Opis

Zakład Socjologii Gospodarki i Organizacji zajmuje się badaniami procesów gospodarczych, wpływu gospodarki na życie społeczne, funkcjonowaniem rynku pracy i organizacją przedsiębiorstw. Ważnym polem działalności członków Zakładu jest praktyczny aspekt zastosowania posiadanej wiedzy. W podejmowaniu badań wykorzystują oni szeroki wachlarz zaawansowanych technik badawczych – zarówno jakościowych, jak i ilościowych. Przy Zakładzie Socjologii Gospodarki i Organizacji działa Studenckie Koło Naukowe Socjologów Gospodarki i Organizacji UMCS.

Problematyka badawcza:

 • zagadnienia rozwoju społeczno-gospodarczego
 • strategie rozwoju regionów
 • teoria zmian społecznych
 • społeczna gospodarka rynkowa
 • gospodarka elektroniczna
 • socjologia pracy
 • zasady funkcjonowania rynku pracy i zjawisko bezrobocia
 • socjologiczne teorie organizacji
 • socjologiczne podstawy negocjacji
 • kapitał ludzki, zarządzanie zasobami ludzkimi (HR)
 • przedsiębiorczość i innowacyjność
 • etyka biznesu
 • kariery zawodowe
 • marketing – public relations (PR), reklama
 • uwarunkowania zachowań konsumenckich
 • tendencje zmian demograficznych, społecznych i gospodarczych współczesnych społeczeństw (przemiany stylu życia, rozwarstwienie, marginalizacja, wykluczenie zmiany modelu rodziny)
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • wybrane zagadnienia polityki społecznej i gospodarczej
 • demograficzne, ekonomiczne i społeczne skutki transformacji ustrojowej