Zakład Rzeźby i Ceramiki

Kierownik: Prof. Adam Myjak

Zakład prowadzi zajęcia z przedmiotu rzeźba na kierunkach Grafika, Malarstwo i Edukacja Artystyczna.

1. Zajęcia z rzeźby na I, II, III, IV, V roku , na kierunku Edukacja Artystyczna, w systemie dziennym i zaocznym.
2. Zajęcia z rzeźby na II, III, IV roku, na kierunku Grafika, w systemie dziennym i wieczorowym.
3. Zajęcia z rzeźby na I, II, III, V roku, na kierunku Malarstwo, w systemie dziennym i wieczorowym.

Działalność artystyczna w zakresie rzeźby i ceramiki unikatowej. Modelowanie przestrzennych i płaskich form rzeźbiarskich w glinie oraz ich utrwalanie w materiałach trwałych ( gips, ceramika, żywica, sztuczny kamień). Tworzenie unikatowych form ceramicznych z użyciem szkliw barwiących, soli metali, angob, tlenków.

Pracownicy:

prof. zw. Adam Myjak

ad. I st. Władysław Żukowski

dr Zbigniew Stanuch

dr Alicja Kupiec

mgr Radosław Skóra