Zakład Równań Różniczkowych


Kierownik Zakładu


dr hab. Łukasz Kruk, prof. nadzw.

Pokój: 329 (III p., budynek A)
Telefon: (81) 537-6115
e-mail: lkruk@hektor.umcs.lublin.pl
seminarium: http://stps.umcs.lublin.pl 


Pracownicy


dr Tymoteusz Chojecki

Pokój: 801 (VII p., budynek C) 
Telefon: (81) 537-6149
e-mail: tymoteusz.chojecki@poczta.umcs.lublin.pl


prof. dr hab. Kazimierz Goebel

Pokój: 221 (II p., budynek A)
Telefon: (81) 537-6212
e-mail: goebel@hektor.umcs.lublin.pl, k.goebel@poczta.umcs.lublin.pl


dr Łukasz Piasecki

Pokój: 706 (VII p., budynek C)
Telefon: (81) 537-6166
e-mail: piasecki@hektor.umcs.lublin.pl


dr hab. Massimiliano Rosini, prof. nadzw.

Pokój: 334 (III p., budynek A)
Telefon: (81) 537-6290
e-mail: massimiliano.rosini@umcs.pl


Zakład Równań Różniczkowych (na stronie UMCS)


Pracownicy Instytutu Matematyki UMCS