ZAKŁAD RADIOCHEMII I CHEMII KOLOIDÓW

Adres

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3
20-031 Lublin

Kontakt

sekretariat: +48 815375622
laboratoria: -5624, -5602

Strona WWW

http://radiochemistry.umcs.lublin.pl