ZAKŁAD RACHUNKOWOŚCI

Kontakt

Godziny dyżurów

Godziny dyżurów pracowników naukowych publikowane są w ich profilach osobowych w książce adresowej.

Opis

dr hab. Henryk Ronek - Kierownik Zakładu

Działalność Zakładu koncentruje się na realizacji badań naukowych oraz zajęć dydaktycznych. Zainteresowania naukowe pracowników Zakładu dotyczą teorii rachunkowości, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i controllingu, rachunkowości instytucji finansowych, analizy i zarządzania finansami.

W Zakładzie Rachunkowości prowadzone są zajęcia (wykłady, seminaria, ćwiczenia, zajęcia laboratoryjne) na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz na studiach podyplomowych. Pracownicy zakładu (11 osób, w tym:1 profesor nadzwyczajny, 7 pracowników ze stopniem doktora, 3 asystentów) realizują następujące przedmioty wynikające z programów studiów:

 • rachunkowość finansowa,
 • rachunkowość zarządcza,
 • rachunek kosztów,
 • organizacja systemu rachunkowości,
 • polityka rachunkowości,
 • sprawozdawczość finansowa,
 • audyt i rewizja finansowa,
 • rachunkowość grup kapitałowych,
 • międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej,
 • rachunkowość budżetowa,
 • rachunkowość podatkowa,
 • rachunkowość bankowa,
 • rachunkowość zakładów ubezpieczeniowych,
 • rachunkowość małych firm, rachunkowość w handlu i usługach,
 • rachunkowość międzynarodowa,
 • informatyczna rachunkowość finansowa,
 • informatyczna rachunkowość zarządcza,
 • nowoczesne rachunki kosztów,
 • rachunkowość instrumentów finansowych,
 • budżetowanie,
 • controlling finansowy,
 • analiza finansowa,
 • zarządzanie finansami.