ZAKŁAD PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ

Opis

Zakład Psychologii Społecznej Instytutu Psychologii powstał w1990 r. z inicjatywy prof. dr hab. Kazimierza Pospiszyla, pierwszego kierownika Zakładu. Jego pracownikami naukowo – dydaktycznymi byli między innymi: dr Radosław Łukasz Drwal, prof. dr hab. Czesław Matusewicz, prof. UMCS dr hab. Piotr Brzozowski, dr hab. Rafał K. Ohme.

Zainteresowania naukowe pracowników Zakładu

dr hab. Wojciech Cwalina, prof. UMCS

Poznanie społeczne, formowanie wrażeń o innych ludziach, psychologia marketingu politycznego, psychologia środowiskowa, psychologia mediów, zarządzanie kryzysem w organizacji

dr Jolanta Wolińska

Psychologia agresji, przemocy i terroryzmu, psychologia familiologiczna, psychologia kobiety, deontologia psychologiczna, normalizacja i standaryzacja testów psychologicznych. 

dr Barnaba Danieluk

Psychologia emocji samoświadomościowych, analiza sieci społecznych, zaawansowane metody statystyczne, psychologia polityczna, analiza procesów decyzyjnych

dr Paweł Koniak

Perswazja, polaryzacja postaw i poglądów, propaganda i dezinformacja, reakcje na zakazy i ograniczenia, wieloznaczność wypowiedzi, dystans psychologiczny, psychologia ruchu drogowego

mgr Krzysztof Leoniak

Psychologia środowiskowa, wpływ społeczny, psychologia marketingu wartości społecznych, analiza zachowania, metodologia eksperymentów terenowych

Oferta dydaktyczna

Zakład opracował program i prowadzi zajęcia w ramach specjalności Psychologia Społeczna. Podczas zajęć studenci poznają osiągnięcia teoretyczne, empiryczne i aplikacyjne tej subdyscypliny naukowej. Analizowane są mechanizmy oddziaływań społecznych oraz procesy poznania i spostrzegania społecznego. Specjalność zajmuje się zagadnieniami związanymi z psychologią polityczną, psychologią środowiskową, konfliktami społecznymi oraz wybranymi aspektami społecznymi pracy człowieka - zarządzaniem, organizacją, czy zasobami ludzkimi. Obejmuje również analizę zachowań konsumenckich i ekonomicznych oraz działań reklamowych, public relations i marketingu politycznego, a także metodologię badań marketingowych. 

Kierownikiem specjalności jest dr hab. Wojciech Cwalina, prof. UMCS.

Studenci tej specjalności aktywnie uczestniczą w działalności Studenckiego Koła Naukowego QUAERO oraz Koła Naukowego Psychologów, z którymi współpracują pracownicy Zakładu. 

Pracownicy Zakładu prowadzą również badania marketingowe, szkolenia i ekspertyzy na potrzeby placówek naukowych, oświatowych, dydaktycznych, wychowawczych, reklamowych, menedżerskich, itp.

Wybrane publikacje naukowe

Monografie

 • Cwalina, W., Falkowski, A., Koniak, P., Mackiewicz, R. (2015). Wieloznaczność w przekazach politycznych. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Cwalina, W., Falkowski, A., Newman, B.I. (2011). Political marketing: Theoretical and strategic foundations. Armonk, NY: M.E. Sharpe.
 • Wolińska J M. (2010). Agresywność młodzieży. Problem indywidualny i społeczny. Lublin: Wydawnictwo UMCS
 • Cwalina, W., Falkowski, A., Newman, B.I. (2008). A cross-cultural theory of voter behavior. New York: Haworth Press/Taylor & Francis Group.
 • Cwalina, W., Falkowski, A. (2005). Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Najnowsze artykuły naukowe

 • Leoniak, K.J., Cwalina, W. (2019). The role of normative prompts and norm support cues in promoting light-switching behavior: A field study. Journal of Environmental Psychology, 64, 1-11.
 • Cwalina, W., Falkowski, A. (2018). Crisis management: Government strategy in framing reform proposals and communications. Journal of Political Marketing, 17(2), 122-136.
 • Gamian-Wilk, M., Dolinski, D., Danieluk, B. (2018). Mindfulness and compliance: The way we make request influences compliance with the foot-in-the-door strategy. Psychological Reports, 121(6), 1147-1166.
 • Falkowski, A., Sidoruk-Błach, M., Bartosiewicz, Z., Olszewska, J.M. (2018). Asymmetry in similarity formation: Extension of similarity theoryto open sets of features. American Journal of Psychology, 131(2), 151-159.
 • Cwalina, W., Falkowski, A. (2016). Morality and competence in shaping the images of political leaders. Journal of Political Marketing, 15(2-3), 220-239.
 • Leoniak, K.J., Maj, K. (2016). A slice of hygiene: justification and consequence in the persuasiveness of prescriptive and proscriptive signs. Social Influence, 11(4), 271-283.
 • Cwalina, W., Drzewiecka, M. (2015). Ideal president like ideal boss? Looking for preferences of political leadership style: Cross-cultural study in Goleman’s typology. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 16(3, cz. 3), 99-115.
 • Cwalina, W., Falkowski, A. (2015). Political branding: Political candidates positioning based on inter-object associative affinity index. Journal of Political Marketing, 14(1-2), 152-174.
 • Danieluk, B. (2013). Ile jest Ja w emocjach samoświadomościowych? Rodzaj zaangażowania Ja a wstyd, poczucie winy i zakłopotanie. Psychologia Społeczna, 3(26), 302-322.

Wybrane, najnowsze rozdziały w książkach

 • Newman, B.I., Cwalina, W., Falkowski, A. (2017). Political marketing and public affairs. In P. Harris, C.S. Fleischer (eds.), The Sage handbook of international corporate and public affairs, (197-214). London: Sage Publications.
 • Cwalina, W., Falkowski, A., Newman, B. I. (2017). Political marketing: Theory and practice. In C.V. Jansson-Boyd, M.J. Zawisza (eds.), Routledge international handbook of consumer psychology, (273-291). London: Routledge.
 • Cwalina, W., Falkowski, A., Newman, B.I. (2016). Political marketing: The multidisciplinary approach. In W.L. Benoit (ed.), Praeger handbook of political campaigning in the United States, Volume 1: Foundations and  campaign media, (101-119). Santa Barbara, CA: Praeger.
 • Cwalina, W., Falkowski, A., Newman, B.I. (2015). Persuasion in the political context: Opportunities and threats. In D.W. Stewart (ed.), Handbook of persuasion and social marketing, Volume 1, (61-128). Santa Barbara, CA: Praeger.
 • Cwalina, W., Koniak, P. (2014). Narzucanie ram interpretacji problemów i strategiczna wieloznaczność w manipulacji politycznej. W: D. Doliński, M. Gamian-Wilk (red.), Przestrzenie manipulacji społecznej, (299-244). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Wolińska J.M. (2013). Dynamika, profilaktyka i resocjalizacja agresji dzieci i młodzieży. W: D. Borecka-Biernat (red.) Zachowania agresywne dzieci i młodzieży. Warszawa (s. 321 – 343). Warszawa: Wydawnictwo Difin S.A.