ZAKŁAD PRAW CZŁOWIEKA

Adres

Pl. Litewski 3
20-080 Lublin

Kontakt

Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Grzegorz Janusz tel.: (81) 537 6035 pok. 08

Strona WWW

www.politologia.pl

Godziny dyżurów

Godziny konsultacji podane są w profilach osobowych pracowników Zakładu oraz w tabelce poniżej.

Opis


Dyżury doktorantów


 

Doktoranci Pokój Telefon Godz. konsultacji
mgr Magdalena Michno 08 537-6035  

 

 Aktualności

 

Agnieszka Demczuk, ademczuk@hektor.umcs.lublin.pl 

INFORMACJA! Serdecznie zapraszam studentki/studentów w roku 2018/2019 na wykład ogólnouniwerystecki:  

Prawa człowieka w społeczeństwie informacyjnym

(zagadnienia m.in. wolność wypowiedzi w świecie fake news, prawo do usług ICT,  prawo do prywatności w kontekście profilowania danych osobowych,  prawo do bycia zapomnianym, RODO, "twitterowe rewolucje", prawo do informacji publicznej po aferze WikiLeaks i inne) 

środa, 12.45-14.15, aula Daszyńskiego, Wydział Politologii Szczegóły wkrótce!

 

----------------------------------------------------

 Zakład Praw Człowieka serdecznie zaprasza na cykl wykładów, adresowanych do środowiska akademickiego i pracowników organizacji strażniczych w Lublinie pt.

 „Idee i działania na rzecz dobrego rządzenia w demokratycznym państwie prawa”.

Pierwszy wykład pt.: „Dostęp do informacji publicznej w Polsce – gwarancją transparentności i jawności dobrego państwa” odbędzie się 11 kwietnia br. w sali Rady Wydziału Politologii o godz. 13.30. Wykład będzie poświęcony zagadnieniom związanym z prawem do informacji publicznej w Polsce. Gościem Zakładu Praw Człowieka będzie Szymon Osowski, prawnik w Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska. 

Drugi wykład odbędzie się 6 maja br. z udziałem Rzecznika Praw Obywatelskich - dr. Adama Bodnara, pt.: "Rola RPO w demokratycznym państwie prawa". Wykład odbędzie się w auli im. I. Daszyńskiego o godz. 11.30.

Wszelkie pytania proszę kierować do dr Agnieszki Demczuk, na adres: ademczuk@hektor.umcs.lublin.pl 

 Historia


Zakład został założony w 1991 r. Jego założycielem i wieloletnim kierownikiem był prof. Zbigniewa Hołda.

Zbigniew Hołda, prawnik, politolog, adwokat; działacz na rzecz praw człowieka; specjalista w zakresie prawa karnego wykonawczego, praw człowieka, kierownik Zakładu Prawa Penitencjarnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz profesor Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie; wieloletni członek Komitetu Helsińskiego, wiceprezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka; w latach. 2004-2007 członek Europejskiego Komitetu Zapobiegania Torturom (Rada Europy)
Inni pracownicy Zakładu w latach 1991-2009: prof. dr hab. Andrzej Miszczuk, dr Bogusław Szmulik, sędzia Monika Płoska


Profil badawczy Zakładu


Zakład prowadzi badania w zakresie szeroko rozumianej ochrony praw człowieka i demokracji. Do najważniejszych podejmowanych zagadnień należą:

  • ochrona praw mniejszości narodowych i etnicznych w Europie;
  • wolność słowa i jego ochrona;
  • prawo do dobrej administracji w kontekście dobrego rządzenia
  • prawo do sądu w wymiarze międzynarodowym;
  • reforma systemu organów ochrony prawa w Polsce;
  • przeciwdziałanie dyskryminacji;
  • organizacje pozarządowe.

Współpraca


Zakład Praw Człowieka współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami publicznymi w kraju i za granicą, m.in.: Helsińską Fundacją Praw Człowieka, Homo Faber, Akademią Obywatelską, Lubelską Izbą Lekarską, Amnesty International, Lubelskim Towarzystwem Naukowym, Interrights. Współorganizuje seminaria, wykłady otwarte, festiwale o prawach człowieka.
Od 2002 roku jest jednym ze współorganizatorów lubelskiej edycji Festiwalu Watch Docs – Prawa Człowieka w Filmie. Co roku Zakład Praw Człowieka przeprowadza olimpiadę z zakresu praw człowieka wśród uczniów szkół średnich w województwie lubelskim.