Zakład Pedagogiki Instrumentalnej

Zakład Pedagogiki Instrumentalnej

Kierownik: prof. dr hab. Elwira Śliwkiewicz-Cisak,  tel. 81 537-69-14

Zakres działalności dydaktycznej

Pracownicy Zakładu prowadzą zajęcia z przedmiotów: fortepian, drugiego instrumentu (flet, skrzypce, trąbka, saksofon, gitara, akordeon, organy), instrumentów szkolnych i elektronicznych (keyboard, flet prosty), zespołu szkolnego (zespół folklorystyczny), nauki akompaniamentu.

Zakres działalności naukowo-artystycznej

Zakład Pedagogiki Instrumentalnej Instytutu Muzyki WA UMCS powstał w 1989 roku. Został powołany w celu doskonalenia metod dydaktycznych zmierzających do efektywnego pogłębiania umiejętności instrumentalnych studentów kierunków muzycznych. Od początku istnienia Zakładu, funkcję jego kierownika pełni prof. Corelli Świeca. Zakład prowadzi ożywioną działalność, której intensyfikację przyniósł rok 2000, w którym Zakład, cyklem koncertów, upamiętnił 10-lecie swojego istnienia a koncertem symfonicznym z tej okazji zainicjował coroczne organizowanie uniwersyteckich koncertów symfonicznych. W roku 2004 Zakład wydał płytę CD z wykonywanymi przez pracowników Zakładu utworami różnych epok. Płyta upamiętniała potrójny jubileusz: 60-lecia UMCS, 33-lecia kierunku muzycznego i 15-lecia Zakładu; wieńczyła i dokumentowała pokaźną działalność artystyczną pracowników Zakładu. Na wydanie czeka już nagrana przez kwintet Tanguillo (pracownicy Zakładu) płyta z okazji 20-lecia Zakładu Pedagogiki Instrumentalnej i 65-lecia UMCS. 3 marca 2010r. koncertem z muzyką F. Chopina w Sali Kameralnej IM Zakład rozpoczyna cykl koncertów jubileuszowych, których ukoronowaniem będzie koncert z orkiestrą w Sali Filharmonii Lubelskiej. Pracownicy Zakładu Pedagogiki Instrumentalnej aktywnie uczestniczą w szeroko rozumianym życiu muzycznym: prowadzą działalność koncertową, biorą udział w muzycznych konkursach, audycjach, kursach, organizują koncerty. Od 2001 roku artyści-pedagodzy związani z Zakładem włączają się czynnie w Lubelski Festiwal Nauki, dając koncerty dla młodzieży szkolnej miasta i regionu lubelskiego.


Pracownicy dydaktyczni:

dr hab.  Małgorzata Krzemińska-Sribniak, adiunkt                                            

dr  Marlena Rekiel-Zezula, st. wykładowca                                                                          

dr Piotr Chilimoniuk, adiunkt                                                                                        

dr Jakub Niedoborek, adiunkt                                                                                      

dr Elżbieta Gutkowska-Bardos, st. wykładowca                                                                   

dr Beata Dąbrowska, adiunkt                                                                                                                      

dr Dariusz Drzazga, adiunkt

dr Karol Garwoliński, adiunkt

mgr Tomasz Krawczyk, asystent