ZAKŁAD ONTOLOGII I TEORII POZNANIA

Adres

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4
20-031 Lublin

Kontakt

Kierownik zakładu: prof. dr hab. Marek Hetmański


Adres do korespondencji: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Instytut Filozofii, Zakład Ontologii i Teorii Poznania, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4, 20-031 Lublin, tel.: 81-537-54-90, e-mail: marek.hetmanski@poczta.umcs.lublin.pl

Godziny dyżurów

Aktualne godziny dyżurów dostępne są na profilach osobowych pracowników Zakładu.

Opis

Pracownicy zakładu prowadzą badania w następujących dyscyplinach filozoficznych:  epistemologia, ontologia, teoria informacji, teorie komunikowania i mediów, współczesne koncepcje kultury, filozofia muzyki, filozofia umysłu, filozofia przyrody i nauk przyrodniczych. Dokonują również analiz filozoficznych w takich dziedzinach naukowych jak kognitywistyka, fizyka, biologia, nauki biomedyczne, socjologia.

 

   prof. dr hab. Marek Hetmański – kierownik zakładu   

Tematy badawcze: epistemologia, kognitywistyka, teoria informacji, filozofia sztucznej inteligencji, filozofia techniki, społeczne i techniczne uwarunkowania poznania i wiedzy

Prowadzone zajęcia: epistemologia, ontologia, teorie informacji, teorie wiedzy, społeczne aspekty poznania i wiedzy, filozofia komunikacji, filozofia kognitywistyki, filozofia sztuki

 

prof. dr hab. Janusz Jusiak   

Tematy badawcze: kulturowe konteksty praktyk poznawczych, społeczne i egzystencjalne uwarunkowania twórczości muzycznej, rola przeświadczeń światopoglądowych w kształtowaniu poczucia tożsamości kulturowej, spekulatywne elementy wiedzy naukowej, funkcje paradygmatów filozofii

Prowadzone zajęcia: ontologia, propedeutyka filozofii, epistemologia, kultura i sztuka Europy, teoria kultury, filozofia muzyki, podstawy wiedzy o muzyce, współczesny ewolucjonizm i filozofia procesu, problemy współczesnej filozofii

 

   dr hab. Andrzej Łukasik, prof. UMCS   

Tematy badawcze: filozofia przyrody i nauk przyrodniczych, filozoficzne zagadnienia mechaniki kwantowej i teorii względności, zastosowanie elementów formalizmu mechaniki kwantowej do modelowania procesów poznawczych i czynności decyzyjnych

Prowadzone zajęcia: wstęp do filozofii, filozofia przyrody, kosmologia filozoficzna, mechanika kwantowa dla kognitywistów, historia filozofii z elementami filozofii przyrody, fizyczne podstawy procesów poznawczych, filozoficzne zagadnienia mechaniki kwantowej, filozofia fizyki, filozoficzne zagadnienia nauk przyrodniczych (seminaria licencjackie, magisterskie, doktoranckie)

 

   dr Andrzej Kubić   

Tematy badawcze: epistemologia, znaczenie sceptycyzmu dla teorii poznania i kognitywistyki

Prowadzone zajęcia: epistemologia, wprowadzenie do filozofii

 

   dr Marcin Trybulec   

Tematy badawcze: technologiczne zapośredniczenie poznania, epistemologia technologii poznawczych, filozofia komunikacji

Prowadzone zajęcia: wstęp do teorii komunikacji, komunikacja interpersonalna, kognitywne aspekty komunikacji, media i komunikacja w  społeczeństwie informacyjnym

 

   dr Marcin Rządeczka   

Tematy badawcze: filozofia biologii, historia nauk biologicznych, ewolucyjne koncepcje racjonalności, epistemologia ewolucyjna

Prowadzone zajęcia: biologia ewolucyjna dla kognitywistów, biomedyczne podstawy zachowań, filozofia medycyny z elementami bioetykii, filozofia kognitywistyki, teorie informacji

 

   Doktoranci   

mgr Kamila Kosiak – opieka naukowa - dr hab. M. Hetmański, prof. UMCS

temat badawczy: psychologiczno-epistemologiczne analizy wybitnych uzdolnień poznawczych

mgr Miłosz Kudela –  opieka naukowa - prof. dr hab. J. Jusiak

temat badawczy: idealistyczne źródła współczesnego naturalizmu metafizycznego

mgr Beata Fijołek –  opieka naukowa - dr hab. A. Łukasik, prof. UMCS

temat badawczy: humanizm naturalistyczny Heleny Eilstein

mgr Marcin Szymajda – opieka naukowa - dr hab. A. Łukasik, prof. UMCS

temat badawczy: kwantowe modele czynności poznawczych i procesów decyzyjnych

 

W Zakładzie prowadzi się badania statutowe w ramach następujących projektów:

Nowe postaci racjonalności praktyczno-poznawczej człowieka w epistemologii i nauce – 2010-2011

Kategoria obiektywności w filozofii i nauce – 2013-2015 (http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.dccc1a70-7e11-3d11-960a-38a8b6209efd?)

Epistemologiczne i ontologiczne aspekty racjonalności przekonań – 2014-2018

W Zakładzie zorganizowano następujące konferencje, seminaria i warsztaty: