Zakład Neuroinformatyki


 Kierownik Zakładu


dr hab. Grzegorz Wójcik, prof. nadzw.

Pokój: 509 (V p., nowy budynek Instytutu Informatyki)
Telefon: (81) 537-2940
www: gmwojcik.wordpress.com


 Pracownicy


dr Ireneusz Codello 

Pokój: 511 (V p., nowy budynek Instytutu Informatyki)
Telefon: (81) 537-2954


mgr Anna Gajos-Balińska

Pokój: 503 (V p., nowy budynek Instytutu Informatyki) 
Telefon: (81) 537-2950


mgr inż. Andrzej Kawiak

Pokój: 512 (V p., nowy budynek Instytutu Informatyki) 
Telefon: (81) 537-2946


mgr Adam Kobus 

Pokój: 511 (V p., nowy budynek Instytutu Informatyki)
Telefon: (81) 537-2954


mgr Sławomir Kotyra 

Pokój: 513 (V p., nowy budynek Instytutu Informatyki) 
Telefon: (81) 537-2953
www: http://liza.umcs.lublin.pl/~skotyra 


dr hab. Wiesława Kuniszyk-Jóźkowiak, prof. nadzw.  

Pokój: 508 (V p., nowy budynek Instytutu Informatyki)
Telefon: (81) 537-26258


mgr Łukasz Kwaśniewicz 

Pokój: 513 (V p., nowy budynek Instytutu Informatyki)
Telefon: (81) 537-2953


Filip Postępski

Pokój: 513 (V p., nowy budynek Instytutu Informatyki) 
Telefon: (81) 537-2953


mgr inż. Piotr Schneider

Pokój: 512 (V p., nowy budynek Instytutu Informatyki) 
Telefon: (81) 537-2946


Zakład Neuroinformatyki (na stronie UMCS)

Zakład Neuroinformatyki (na stronie II UMCS)