ZAKŁAD NEUROINFORMATYKI

Adres

ul. Akademicka 9
20-033 Lublin

Kontakt

Kierownik Zakładu


dr hab. Grzegorz Wójcik, prof. nadzw.


Pokój: 509
Telefon: +48 (81) 537-2940
Strona www: https://about.me/gmwojcik


 

Opis


Kierownik Zakładu


dr hab. Grzegorz Wójcik, prof. nadzw.

Pokój: 509 (V p., nowy budynek Instytutu Informatyki)
Telefon: (81) 537-2940
www: https://about.me/gmwojcik


 Pracownicy


mgr Anna Gajos-Balińska

Pokój: 503 (V p., nowy budynek Instytutu Informatyki) 
Telefon: (81) 537-2950


mgr inż. Andrzej Kawiak

Pokój: 512 (V p., nowy budynek Instytutu Informatyki) 
Telefon: (81) 537-2946


mgr Adam Kobus 

Pokój: 511 (V p., nowy budynek Instytutu Informatyki)
Telefon: (81) 537-2954


mgr Sławomir Kotyra 

Pokój: 513 (V p., nowy budynek Instytutu Informatyki) 
Telefon: (81) 537-2953 
www: http://liza.umcs.lublin.pl/~skotyra 


dr hab. Wiesława Kuniszyk-Jóźkowiak, prof. nadzw.  

Pokój: 508 (V p., nowy budynek Instytutu Informatyki)
Telefon: (81) 537-6258 


mgr Łukasz Kwaśniewicz 

Pokój: 512 (V p., nowy budynek Instytutu Informatyki)
Telefon: (81) 537-2946


mgr inż. Bernadetta Michalik

Pokój: 511 (V p., nowy budynek Instytutu Informatyki)
Telefon: (81) 537-2954


Filip Postępski

Pokój: 513 (V p., nowy budynek Instytutu Informatyki) 
Telefon: (81) 537-2953


mgr inż. Piotr Schneider

Pokój: 512 (V p., nowy budynek Instytutu Informatyki) 
Telefon: (81) 537-2946


Zakład Neuroinformatyki (na stronie UMCS)

Zakład Neuroinformatyki (na stronie II UMCS)