ZAKŁAD MYŚLI POLITYCZNEJ

Adres

Pl. Litewski 3
20-080 Lublin

Kontakt

Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Ewa Maj tel.: (81) 537 6002 pok. 02

Strona WWW

www.politologia.pl

Godziny dyżurów

Godziny konsultacji podane są w profilach osobowych pracowników Zakładu.

Opis

Publikacje Konferencje Wydarzenia

 

 


Historia


27 stycznia 1984 roku odbyło się pierwsze zebranie Zakładu Myśli Politycznej XIX i XX wieku. Do pracowników, których losy były i są związane z Zakładem Myśli Politycznej zaliczyć można m. in. prof. dr hab. Jan Jachymek (poprzedni Kierownik Zakładu Myśli Politycznej); prof. dr hab. Antoni Mieczkowski; Prorektor ds. Studenckich – prof. dr hab. Stanisław Michałowski (obecnie Kierownik Zakładu Samorządów i Polityki Lokalnej); prof. dr hab. Włodzimierz Mich (obecnie Zakład Dziennikarstwa); prof. dr hab. Waldemar Paruch (obecnie Kierownik Zakładu Teorii Polityki i Metodologii Politologii); prof. dr hab. Krystyna Trembicka (obecnie Zakład Teorii Polityki i Metodologii Politologii); dr Zbigniew Adamowicz (obecnie adiunkt w Zakładzie Samorządów i Polityki Lokalnej). Aktualnie w Zakładzie zatrudnionych jest 9 osób: Kierownik – prof. dr hab. Ewa Maj (od roku 2009); prof. dr hab. Alicja Wójcik; dr hab. Aneta Dawidowicz; dr hab. Ewelina Podgajna; dr hab. Marcin Wichmanowski; dr Eleonora Kirwiel; dr Łukasz Lewkowicz, dr Kamil Mazurek,  dr Anna Szwed-Walczak  oraz doktoranci.

Podczas ponad 30-letniego okresu działalności Zakładu, pracownicy uzyskali: stanowisko profesora tytularnego – zwyczajnego, stanowiska prof. nadz. UMCS, 9 stopni naukowych doktora hab., 10 stopni naukowych doktora (tylko pracownicy etatowi - nie wliczając doktorantów). W tym czasie pracownicy zajmowali stanowiska i pełnili (nadal pełnią) funkcje: rektora wyższej uczelni niepaństwowej, dziekana Wydziału Politologii, prodziekanów Wydziału, redaktorów „Annales UMCS” – Sectio K: Politologia, kierowników Zakładów i in. Pracownicy Zakładu otrzymali: 2 Nagrody MEN indywidualne i Nagrodę zespołową MENiS. Zakład zorganizował 36 konferencji naukowych, m. in. II Kongres Historyków Wsi i Ruchu Ludowego. Współpracuje z wieloma ośrodkami akademickimi w kraju jak również za granicą. Owocem aktywnej działalności Zakładu jest 72 publikacji książkowych – autorskich i pod redakcją (także w j. angielskim).

 


Profil badawczy Zakładu


Zakład prowadzi badania dotyczące polskiej myśli politycznej czasów najnowszych. Analizy realizuje w czterech poziomach:

 • partii, ruchów i obozów politycznych;
 • twórców myśli politycznej;
 • kategorii myśli politycznej;
 • teorii myśli politycznej poszczególnych epok historycznych.

Rezultatami badań prowadzonych w Zakładzie są opracowania monograficzne i syntetyczne:

 • polskiej myśli politycznej wszystkich ruchów politycznych lat 1918 - 1939;
 • współczesnej polskiej myśli politycznej
 • wizje pożądanego ładu politycznego, koncepcji i programów sformułowanych przez twórców myśli politycznej;
 • modeli decydowania politycznego;
 • poszczególnych kategorii w odniesieniu do całokształtu myśli politycznej charakterystycznej dla poszczególnych ugrupowań;
 • zależności i oddziaływań między myślą polityczną a świadomością społeczną;
 • dziejów polskiego ruchu ludowego;
 • metodologii badań myśli politycznej.


                                                         Pracownicy Zakładu Myśli Politycznej


Doktoranci


Imię, Nazwisko Pokój Telefon Godz. konsultacji Informacje dodatkowe

Mgr Łukasz Jędrzejski           

02 537 6002

wtorek: 9.00-10.30

 ljedrzejski1@gmail.com
Mgr Michał Śpiewak 02 537 6002 michalcezaryspiewak@gmail.com  
Mgr Arkadiusz Woźniak 02 537 6002

poniedziałek: 11.00-14.00

 arkadiuszwozniak989@gmail.com


                                                       Doktoranci Zakładu Myśli Politycznej