Zakład Muzyki Sakralnej i Kształcenia Wokalnego

Zakład Muzyki Sakralnej i Kształcenia Wokalnego

Kierownik: dr hab. Piotr Olech, tel.81 537-69-51

Zakres działalności dydaktycznej
Zakład prowadzi zajęcia z przedmiotów: instrumenty (organy, flet), improwizacja fortepianowa i organowa, zajęcia muzyczno-ruchowe, zespoły szkolne, instrumenty szkolne, praktyka chorału gregoriańskiego, praktyka muzyczno-liturgiczna na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, a także  współczesne koncepcje wychowania muzycznego, komunikacja i organizacja imprez na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej i jazz i muzyka estradowa.

Zakres działalności naukowo - artystycznej
Działalność artystyczna w zakresie instrumentalistyki (koncerty solowe i zespołowe), chóralistyki, improwizacji instrumentalnej; prowadzenie warsztatów i pokazów muzyczno-ruchowych; prezentacja opracowanych dzieł literatury muzycznej polskiej i obcej na koncertach – prawykonania, rekonstrukcje; nagrania radiowe archiwalne i nagrania CD; kierownictwo artystyczne i organizacja koncertów i festiwali - Dni Muzyki Organowej (12 edycji); Koncerty Organowe KUL (12 edycji); Lubelskie Forum Sztuki Współczesnej im. Witolda Lutosławskiego (we współpracy z Filharmonią Lubelską); Bliżej Żłóbka (15  edycji bożonarodzeniowych); Artyści UMCS w Hołdzie Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II (3 edycje z okazji różnych rocznic papieskich).

Pracownicy dydaktyczni:

dr Małgorzata Grzegorzewicz-Rodek, adiunkt                                                                                                                     

mgr Mariusz Gumiela