Zakład Muzyki Rozrywkowej

Zakład Muzyki Rozrywkowej

Kierownik Zakładu: dr hab. Marzena Bernatowicz, prof. nadzw. UMCS


Zakres działalności dydaktycznej

Zakład prowadzi zajęcia z przedmiotów: śpiew solowy, fortepian, saksofon, perkusja, gitara i gitara basowa, zespół wokalny, big-band, podstawy improwizacji, czytanie i analiza partytur, propedeutyka instrumentacji i aranżacji, harmonia jazzowa i pop music, historia jazzu i pop music.

Zakres działalności naukowo-artystycznej

Obejmuje działalność koncertową wokalistów i instrumentalistów w różnorodnych zespołach muzyki jazzowej i rozrywkowej, opracowanie materiałów do kształcenia studentów, nagrania, opracowanie muzyczne przedstawień teatralnych i widowisk, twórczość (kompozycja, aranżacja), udział w festiwalach. Pedagodzy kierunku są autorami wielu inicjatyw artystycznych, niejednokrotnie z udziałem studentów.

Realizowane tematy badań:

· technika wokalna i problemy interpretacyjne w standardach jazzowych

· inspiracje muzyką klasyczną w aranżacjach jazzowych

· rytmy we współczesnej muzyce jazzowej

· instrumentarium big bandu jako źródło inspiracji w aranżacjach jazzowych

Pracownicy dydaktyczni:

dr hab. Stanisław Halat, adiunkt

dr hab. Mariusz Bogdanowicz, adiunkt

dr Jadwiga Jasińska, st. wykładowca

dr Tomasz Momot, adiunkt

dr Marek Stefankiewicz, st. wykładowca

mgr Anna Michałowska-Kotynia, asystent

mgr Natalia Wilk