Zakład Modelowania i Symulacji Komputerowych


Kierownik Zakładu


dr hab. Andrzej Krajka, prof. nadzw.

Pokój: 409 (IV p., nowy budynek Instytutu Informatyki)
Telefon: (81) 537-2920


 Pracownicy


mgr Bartłomiej Bielecki

Pokój: 407 (IV p., nowy budynek Instytutu Informatyki)
Telefon: (81) 537-2919


mgr Beata Dmitruk 

Pokój: 407 (IV p., nowy budynek Instytutu Informatyki)
Telefon: (81) 537-2919


mgr Bartłomiej Kotyra

Pokój: 406 (IV p., nowy budynek Instytutu Informatyki)
Telefon: (81) 537-2943


mgr Adam Misiura

Pokój: 413 (IV p., nowy budynek Instytutu Informatyki)
Telefon: (81) 537-2955


mgr Ireneusz Panasiuk

Pokój: 413 (IV p., nowy budynek Instytutu Informatyki)
Telefon: (81) 537-2955


mgr Anna Sasak-Okoń

Pokój: 411 (IV p., nowy budynek Instytutu Informatyki)
Telefon: (81) 537-2944


Zakład Modelowania i Symulacji Komputerowych (na stronie UMCS)

Zakład Modelowania i Symulacji Komputerowych (na stronie II UMCS)


 Pracownicy Instytutu Informatyki UMCS