Zakład Mikrobiologii Środowiskowej

Ośrodki naukowo-badawcze w Polsce

  • Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach, Zakład Ochrony Roślin Sadowniczych, – Effect of Pseudomonas luteola on mobilization of phosphorus and growth of young apple trees (pot experiment)
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie: Katedra Fitopatologii i Mikologii; Katedra Mikrobiologii Rolnej – Trichoderma spp. w ochronie roślin przed grzybami odglebowymi; Characteristics of soil filamentous fungi communities isolated from various micro‑relief forms in the high Arctic tundra (Bellsund region, Spitsbergen).
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Fizjologii Roślin – Różnice w metaboliźmie pierwotnym i wtórnym szczepów Fusarium culmorum różnie oddziałujących (promujący, hamujący, patogeniczny) na wzrost roślin zbożowych (projekt MNiSW Nr 3PO6R 01025)
  • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Zakład Fitopatologii Molekularnej – Zróżnicowanie fizjologiczne szczepów Fusarium culmorum różnie oddziałujących na wzrost żyta (Secale cereale L.) (promujących /PGPF/, hamujących /DRMO/ i wywołujących fuzaryjne więdnięcie) (projekt MNiSW Nr N N310 441338).
  • Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS, Zakład Gleboznawstwa i Ochrony Gleb – Akumulacja kadmu w biomasie trawy rosnącej w glebie zanieczyszczonej tym metalem i szczepionej zarodnikami Trichoderma koningii
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Zakład Gleboznawstwa; Katedra Toksykologii – Efekt zastosowania chińskiego bionawozu ‘JUWEI’C.B.I. na plon kukurydzy uprawianej na glebie lekkiej w warunkach Pomorza Zachodniego; Mikrobiologiczna i chemiczna ocena biologicznych nawozów Juwei i C.B.I. uruchamiających fosfor i potas w glebie

Zagraniczne ośrodki naukowo-badawcze

  • The Pennsylvania State University, Center for Bioremediation and Detoxification, USA – Sorption of cadmium by microorganisms in competition with other soil constituents; Immobilization of cadmium by microbial extracellular products; Sorption of cadmium by microorganisms in competition with other soil constituents; Soil constituents-factors modulating the cadmium toxicity and bioavailability.
  • Hebei Academy of Science, Institute of Microbiology; Chiny – Effects of biofertilizer Juwei produced in China on growth and yield of maize, small radish and potato cultivated on sandy soils in Western Pomerania