Zakład Mikrobiologii Przemysłowej

Kierownik

prof. dr hab. Janusz Szczodrak

telefon: 81 537 59 09

e-mail: szczo@poczta.umcs.lublin.pl


Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • wykłady i ćwiczenia z przedmiotów kierunkowych dla studentów biotechnologii: mikrobiologia przemysłowa kurs rozszerzony, inżynieria procesów biotechnologicznych, społeczne i prawne aspekty biotechnologii;
 • wykład i ćwiczenia z przedmiotu specjalizacyjnego dla studentów mikrobiologii - mikrobiologia przemysłowa kurs podstawowy;
 • wykład fakultatywny - wybrane zagadnienia z technologii żywności;
 • seminaria i pracownie: specjalizacyjna i magisterska dla studentów biologii i biotechnologii;
 • wykład i ćwiczenia z przedmiotu technologie bioenergetyczne dla studentów ochrony środowiska.

Rys historyczny

Początki Zakładu Mikrobiologii Przemysłowej sięgają 1962 roku, kiedy to z Katedry Mikrobiologii Ogólnej wyodrębniła się Katedra Mikrobiologii Szczegółowej. Kierownikiem nowo utworzonej Katedry został doc. dr Kazimierz Matusiak. W 1965 roku kierownictwo objął prof. dr hab. Zbigniew Kawecki, sprawując tę funkcję przez 22 lata. Jego dziełem było utworzenie w Katedrze pracowni wirusologiczno-immunologicznej. W 1970 roku Katedra zmieniła nazwę na Zakład Mikrobiologii Stosowanej. W 1987 roku kierownikiem Zakładu został prof. dr hab. Zdzisław Ilczuk. W 1995 roku Zakład został podzielony na dwie odrębne jednostki: Zakład Wirusologii i Immunologii oraz Zakład Mikrobiologii Przemysłowej, którego kierownikiem w latach 1995-1999 był prof. dr hab. Zdzisław Ilczuk. Od 1999 roku do chwili obecnej funkcję tę pełni prof. dr hab. Janusz Szczodrak.

Kierownicy Zakładu: prof. dr hab. Kazimierz Matusiak (1962-1965); prof. dr hab. Zbigniew Kawecki (1965-1987); prof. dr hab. Zdzisław Ilczuk (1987-1999); prof. dr hab. Janusz Szczodrak od 1999 roku.


Problematyka badawcza


Współpraca


Ostatnie ważniejsze publikacje

 1. Pleszczyńska M., Boguszewska A., Tchórzewski M., Wiater A., Szczodrak J.(2012) Gene cloning, expression, and characterization of mutanase from Paenibacillus curdlanolyticus MP-1. Protein Express. Purif. 86, 68-74.
 2. Pleszczyńska M., Wiater A., Skowronek M., Szczodrak J. (2012) Purification and characterization of mutanase produced by Paenibacillus curdlanolyticus MP-1. Prep. Biochem. Biotechnol. 42, 1-13.
 3. Trytek M., Majdan M., Lipke A., Fiedurek J. (2012) Sol-gel immobilization of octaethylporphine and hematoporphyrin for biomimetic photooxidation of α-pinene. J. Catal. 286, 193-205.
 4. Wiater A., Pleszczyńska M., Próchniak K., Szczodrak J. (2012) Structural Diversity of Streptococcal Mutans Synthesized under Different Culture and Environmental Conditions and Its Effect on Mutanase Synthesis. Molecules 17, 11800-11815.
 5. Wiater A., Pleszczyńska M., Szczodrak J., Janusz G. (2012) Comparative studies on the induction of Trichoderma harzianum mutanase by α-(1—›3)-glucan-rich fruiting bodies and mycelia of Laetiporus sulphureus. Int. J. Mol. Sci. 13, 9584-9598.

Możliwości wykonywania usług w zakresie

 • wykonywania analiz i oznaczeń oraz ulepszania drobnoustrojów dla potrzeb przemysłu spożywczego, fermentacyjnego i rolnego;
 • pomocy przy wdrażaniu technologii z udziałem nowych szczepów grzybów strzępkowych (wolnych i unieruchomionych).

Ostatnie zgłoszenia patentowe

Szczodrak J., Wiater A., Pleszczyńska M., Siwulski M., Biernacki J.K. Sposób hodowli owocników żółciaka siarkowego (Laetiporus sulphureus). Zgłoszenie patentowe nr P.397668 z dnia 02.01.2012 r. 


Pracownicy

prof. dr hab. Janusz Szczodrak
prof. dr hab. Jan Fiedurek
dr hab. Małgorzata Pleszczyńska, prof. UMCS
dr hab. Adrian Wiater, prof. UMCS
dr hab. Mariusz Trytek, prof. UMCS
dr Anna Gromada
mgr Krzysztof Jędrzejewski
mgr Katarzyna Próchniak
mgr Renata Kozłowska