ZAKŁAD METODOLOGII NAUK PEDAGOGICZNYCH

Opis

Zakład został utworzony w 2015 roku i od początku istnienia ukierunkowuje swoją działalność na zaawansowaną refleksję metodologiczną służącą wysokiej jakości badań prowadzonych na gruncie nauk pedagogicznych. Główny obszar badawczy pracowników Zakładu dotyczy specyfiki różnorodnych orientacji metodologicznych i modeli badań wykorzystywanych w wyjaśnianiu zjawisk pedagogicznych i społecznych.

Dr hab. Stanisława Byra – Kierownik Zakładu

Zainteresowania naukowe: 

 • podejście ilościowe w wyjaśnianiu psychospołecznych konsekwencji nabycia trwałej niepełnosprawności;
 • mieszany model badań w eksplorowaniu zjawiska stygmatyzacji przeniesionej;
 • metodologiczne podstawy tworzenia i adaptacji narzędzi badawczych;
 •  metodologiczne problemy w badaniu zjawisk pedagogicznych i społecznych.

 

 

Dr Ewa Kozak-Czyżewska

Zainteresowania naukowe:

 • pedagogika wczesnoszkolna;
 • początkowa edukacja matematyczna;
 • pomiar dydaktyczny uczniów klas I-III.

 

 

 

Dr Magdalena Boczkowska

Zainteresowania naukowe:

 • orientacje ilościowe w badaniach pedagogicznych;
 • problematyka zachowań zdrowotnych i ich uwarunkowań w różnych grupach społecznych;
 • przygotowanie pedagogiczne nauczycieli do pracy z uczniem w kontekście współczesnych zagrożeń i wyzwań;
 • możliwości wykorzystania Eyetrackingu w badaniach społecznych.

 

 

Dr Marlena Duda

Zainteresowania naukowe:

 • problematyka poczucia jakości życia dzieci i młodzieży;
 • psychospołeczne funkcjonowanie osób chorych przewlekle;
 • badania jakościowe w pedagogice;analiza dyskursu;
 • zaburzenia komunikacji językowej o podłożu neurologicznym.

 

 
 
related
 
 
 
Mgr Agnieszka Zawiślak
 
Tytuł rozprawy doktorskiej: 
Akceptacja niepełnosprawności a zasoby radzenia sobie u kobiet z uszkodzeniem narządu ruchu 
Promotor: dr hab. Stanisława Byra
Zainteresowania naukowe:
 • psychospołeczne funkcjonowanie osób z uszkodzeniem narządu ruchu;
 • kategoria płci w badaniach dotyczących niepełnosprawności ruchowej,
 • tanatologia pedagogiczna