Zakład Metodologii Historii

Kierownik:
 
Pracownicy:
 

Główne kierunki badań:
 • Miejsce i rola Uniwersytetu w kulturze współczesnej
 • Liberalizm – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość
 • Miejsce i rola Zeszytów Historycznych w powojennej historiografii polskiej: refleksja teoretyczna i historiozoficzna na łamach paryskiej Kultury i Zeszytów Historycznych
 • Recepcja myśli historiozoficznej Zeszytów Historycznych w historiografii polskiej
 • Między nauką a sztuką - filozoficzne i metodologiczne problemy współczesnej historiografii
 • Historiografia a literatura - narracja historyczna jako metapowieść
 • Historiografia a fotografia i film - metodologiczne problemy doświadczenia audiowizualnego
 • Multimedialny przekaz historyczny
 • Kulturowe przesłanki pisarstwa historycznego
 • Retoryka narracji historycznej
 • Myśl metodologiczna historyków polskich
 • Feminizm, płeć, kultura

Zakład jest wydawcą czasopisma "Kultura i Historia"


Adres:
pl. M. Curie-Skłodowskiej 4a
20 – 031 Lublin
 
Pracownicy urzędują w pokojach na Wydziale Humanistycznym III piętro.