Zakład Metod Jądrowych


Kierownik Zakładu


dr hab. Bożena Jasińska, prof. nadzw. (strona internetowa IF UMCS) 

Pokój: 42A (parter, budynek Starej Fizyki)
Telefon: (81) 537-6288
e-mail: bozena.jasinska@umcs.pl


Pracownicy


mgr inż. Artur Błażewicz (strona internetowa IF UMCS)

Pokój: 24 (parter, budynek Starej Fizyki)
Telefon: (81) 537-6123
e-mail: artur.blazewicz@umcs.pl


prof. dr hab. Mieczysław Budzyński (strona internetowa IF UMCS) 

Pokój: 40, 36 (parter, budynek Starej Fizyki)
Telefon: (81) 537-6193, (81) 537-6220
e-mail: mieczyslaw.budzynski@umcs.pl 


dr Marek Gorgol

Pokój: 24 (parter, budynek Starej Fizyki)
Telefon: (81) 537-6123
e-mail: marek.gorgol@umcs.pl


prof. dr hab. Tomasz Goworek (pracownik emerytowany) (strona internetowa IF UMCS)

Pokój: 33 (parter, budynek Starej Fizyki)
Telefon: (81) 537-6225
e-mail: tomasz.goworek@umcs.pl


dr Marek Pietrow (strona internetowa IF UMCS)

Pokój: 42B (parter, budynek Starej Fizyki)
Telefon: (81) 537-6286
e-mail: mrk@kft.umcs.lublin.pl, marek.pietrow@poczta.umcs.lublin.pl
Strona www: http://kft.umcs.lublin.pl/mrk/


dr Zbigniew Surowiec (strona internetowa IF UMCS)

Pokój: 36 (parter, budynek Starej Fizyki)
Telefon: (81) 537-6220
e-mail: zbigniew.surowiec@umcs.pl


dr Marek Wiertel (strona internetowa IF UMCS)

Pokój: 36 (parter, budynek Starej Fizyki)
Telefon: (81) 537-6220
e-mail: marek.wiertel@umcs.pl


dr hab. Radosław Zaleski (strona internetowa IF UMCS)

Pokój: 255 (II p., wieżowiec)
Telefon: (81) 537-6145
e-mail: radek@zaleski.umcs.pl


dr hab. Bożena Zgardzińska (strona internetowa IF UMCS)

Pokój: 42B (parter, budynek Starej Fizyki)
Telefon: (81) 537-6286
e-mail: bozena.zgardzinska@umcs.pl


Zakład Metod Jądrowych (na stronie UMCS)
Zakład Metod Jądrowych (na stronie IF UMCS)
Zakład Metod Jądrowych (strona domowa)


LABORATORIA


Laboratorium porozymetrii

Laboratorium fizyki jądrowej

Zestaw do pomiaru wewnętrznych pól magnetycznych i elektrycznych w ciele stałym


 ZAKŁAD METOD JĄDROWYCH W MEDIACH


Laboratoria fizyki jądrowej w Instytucie Fizyki UMCS (Program Login: NAUKA (od 14:10 do 20:17), TVP Lublin, 17.01.2017 r.)


  Pracownicy Instytutu Fizyki UMCS