ZAKŁAD METOD CHROMATOGRAFICZNYCH

Adres

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3/207
20-031 Lublin

Kontakt

Tel. +48 81 537-56-56

Strona WWW

http://chromatografia.umcs.lublin.pl

Opis

Pracownicy Zakładu zajmują się głównie analizą chromatograficzną (GC, GC-MS, HPLC, LC-MS, TLC), preparatyką i badaniem sorbentów do chromatografii, adsorpcji i katalizy oraz spektroskopią molekularną. Więcej ...