ZAKŁAD METOD BADAŃ SPOŁECZNYCH

Adres

Ul. Sowińskiego 12 pokój nr 7
20-040 Lublin

Kontakt

Kierownik Zakładu: dr hab. Stanisław Lachowski prof. nadzw.


Adres do korespondencji: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Instytut Socjologii, Zakład Metod Badań Społecznych, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, 20-032 Lublin Tel.: 81-537-28 86


E-mail: stanislaw.lachowski@poczta.umcs.lublin.pl

Godziny dyżurów

Aktualne godziny dyżurów dostępne są na profilach osobowych pracowników Zakładu.

Opis

Problematyka badawcza:

  • metodologia badań empirycznych –  ilościowa i jakościowa analiza życia społecznego
  • podstawy badań jakościowych – znaczenie, rozumienie, interpretacja
  • badania opinii i rynku – praca, kwalifikacje, przedsiębiorczość
  • aplikacje metodologiczne w badaniach społecznych
  • metodologiczne problemy badań nad stylami życia