Zakład Meteorologii i Klimatologii

Historia

W 1951 roku powstało przy Placu Litewskim Obserwatorium Meteorologiczne UMCS. Jego inicjatorem i pierwszym kierownikiem był prof. dr Włodzimierz Zinkiewicz. W 1955 roku utworzona została Katedra Meteorologii i Klimatologii, której podlegało obserwatorium. W 1970 roku Katedra zmieniła nazwę na Zakład Meteorologii i Klimatologii. W 1979 roku nastąpił podział Zakładu na Zakład Klimatologii pod kierownictwem prof. dr hab. Edwarda Michny, oraz Zakład Meteorologii i Obserwatorium Meteorologiczne pod kierownictwem prof. dr hab. Wojciecha Warakomskiego. W 1984 roku, po rezygnacji prof. Michny, kierownikiem Zakładu Klimatologii został dr hab. Stanisław Paczos. Po jego śmierci w 1991 roku oba Zakłady zostały ponownie połączone pod obecną nazwą i pod kierownictwem prof. Warakomskiego. Od roku 1998 kierownikiem Zakładu jest dr hab. Bogusław Kaszewski.

Pracownicy


Kierownik Zakładu
prof. dr hab. Bogusław Michał Kaszewski,

Pracownicy
dr hab. Marek Nowosad – profesor
dr Agnieszka Krzyżewska – adiunkt
dr Krzysztof Bartoszek - adiunkt
dr Sylwester Wereski - adiunkt
dr Krzysztof Siwek – specjalista naukowo-techniczny
dr Mateusz Dobek – adiunkt
mgr Anna Bilik – specjalista naukowo-techniczny
mgr Bożena Gawęda – specjalista
mgr Adam Kieliszek – starszy referent inżynieryjno-techniczny
mgr inż. Grzegorz Kołodziej, specjalista inżynieryjno-techniczny

Kontakt
Zakład Meteorologii i Klimatologii UMCS,
Al. Kraśnicka 2D, 21-718 Lublin
tel. 81 537 68 16