Zakład Malarstwa i Rysunku II

Kierownik: prof. zw. Jacek Wojciechowski

Pracownicy:


Zakład Malarstwa i Rysunku II składa się z dwóch pracowni: Malarstwa i Rysunku. Zajęcia są prowadzone na wszystkich latach studiów stacjonarnych i zaocznych na trzech kierunkach: Malarstwo, Grafika i Edukacja Artystyczna.

Prowadzone są one przy wykorzystaniu tradycyjnych środków wyrazu malarskiego i rysunkowego. Podstawę zajęć stanowi studyjna praca z wykorzystaniem szeroko pojętej natury. Szczególny nacisk kładziony jest na opanowanie w praktyce twórczej studentów podstawowych pojęć takich jak kompozycja, kolor, światło i perspektywa. Dużą wagę przywiązuje się do poszukiwań w zakresie materii, tekstury i struktury obrazu, relacji między tymi elementami, badania struktury obrazu, w kontekście tradycyjnej technologii warsztatu malarskiego i rysunkowego, ale również poszukiwania i modernizacja dostępnych środków technologicznych.

W pracy ze studentami nie kładzie się nacisku na jakiś określony rodzaj warsztatu i twórczości, niemniej jednak nauczanie odbywa się w ścisłym nawiązaniu do kontekstu historii sztuki z jednoczesnym odniesieniem do sztuki współczesnej.