Zakład Malarstwa i Rysunku I

Kierownik: Prof. nadzw. kw.II st.Stanisław Żukowski

Zakład Malarstwa i Rysunku I dzieli się na 3 pracownie:

* Pracownia Malarstwa
* Pracownia Rysunku
* Pracownia Technik i Technologii Plastycznych

Pracownicy zakładu prowadzą zajęcia dydaktyczne z rysunku i malarstwa ze wszystkimi rocznikami studiów stacjonarnych i zaocznych, natomiast zajęcia z technologii wyłącznie na studiach stacjonarnych na kierunkach:

* Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
* Grafika
* Malarstwo

Pracownia Technik i Technologii Plastycznych swoim programem obejmuje techniki malarstwa sztalugowego oraz planuje poszerzenie tego programu o techniki malarstwa ściennego.Pracownicy Zakładu realizują autorskie programy dydaktyczne opracowane w oparciu o ramowe programy nauczania poszczególnych przedmiotów dla wymienionych kierunków studiów. Działalność artystyczno - naukowa: Pracownicy Zakładu Malarstwa i Rysunku I analizują w swoich pracach badawczych możliwości interpretacji rzeczywistości realnej (biorą pod uwagę również cały dotychczasowy dorobek sztuki dawnej i współczesnej). Starają się doprowadzić do stworzenia kodu, znaku, ekwiwalentu tej rzeczywistości we własnej twórczości. W tym celu posługują się aparaturą cyfrową i audiowizualną uzupełniając w ten sposób tradycyjny warsztat plastyczny.

Pracownicy:

dr hab. Stanisław Żukowski - kierownik zakładu

prof. Jan Ferenc

dr hab. Maria Polakowska-Prokopiak

dr hab. Wiesław Proć

dr Anna Barańska