Zakład Malarstwa I

Kierownik Zakładu:
prof. nadzw. UMCS Walenty Wróblewski

W programie kształcenia ujęte są przedmioty kierunkowe, do których należą:

  • malarstwo,
  • rysunek,
  • media malarskie.

Zajęcia ze studentami na studiach stacjonarnych licencjackich i uzupełniających oraz jednolitych magisterskich prowadzone są w pracowni nr 115 w Instytucie Sztuk Pięknych. Wspólna akceptacja pracowników dydaktycznych Zakładu Malarstwa I - malarzy o odmiennych postawach artystycznych - oraz konsekwentna realizacja założeń programowych pozwalają na wypracowanie jasno określonego charakteru zakładu. Nauczanie początkowe dotyczy kształcenia w oparciu o studium modela, aktu, martwej natury, przedmiotu, brył i zjawisk przestrzennych. Studenci, realizując poszczególne zadania, spotykają się ze złożonością zjawiska artystycznego, jakim jest obraz. Ćwiczenia, które są realizowane w pracowni i poza nią, w trakcie procesu kształcenia nabierają indywidualnego charakteru, zmierzają do ustalenia osobowych predyspozycji studenta. W pracowniach dyplomowych studenci dokonują analiz poszczególnych faz procesu twórczego (szkic wstępny, koncepcyjny i realizacja obrazu). Oprócz realizacji obrazów w wybranej przez siebie technice student jest zobowiązany do krótkiego pisemnego referatu dotyczącego problemu podjętego w pracach malarskich. Łączenie warstwy formalnej i ideowej ma ogromny wpływ na umiejętne posługiwanie się językiem plastycznym.

Pracownicy:

prof. nadzw. Walenty Wróblewski - kierownik zakładu

dr hab. Marek Mazanowski

dr Kamil Siczek

dr hab. Anna Waszczuk

dr hab. Zbigniew Woźniak