ZAKŁAD LOGIKI I KOGNITYWISTYKI

Adres

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4
20-031 Lublin

Kontakt

Kierownik zakładu:


Prof. dr hab. Jacek Paśniczek


Adres do korespondencji:


Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Instytut Filozofii, Zakład Logiki i Kognitywistyki, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4, 20-031 Lublin 


E-mail: jacek.pasniczek@umcs.lublin.pl

Godziny dyżurów

Aktualne godziny dyżurów dostępne są na profilach osobowych pracowników Zakładu.

Opis

Historia zakładu

W 1962 roku utworzony został Zakład Logiki i Metodologii Nauk. Od roku 1973 do roku 1993 kierownikiem jego był prof. dr hab. Leon Koj (zmarły w 2007 roku). Od 1993 do chwili obecnej kierownikiem jest prof. dr hab. Jacek Paśniczek. W roku 2007 zmodyfikowano nazwę zakładu na "Zakład Logiki i Filozofii Nauki", ponowna modyfikacja nastąpiła w roku 2014 i obecna nazwa to "Zakład Logiki i Kognitywistyki". Modyfikacje te te odzwiercedlają zmiany kierunków badań prowadzonych przez jego pracowników oraz zmiany kierunków kształcenia, jakie są udziałem pracowników Zakładu. Obecnie Zakład Logiki i Kognitywistyki należy do wiodących i najbardziej licznych kadrowo na Wydziale Filozofii i Socjologii. Zakład sprawuje opiekę merytoryczną nad kierunkiem studiów "kognitywistyka", a jego pracownicy prowadzą większość zajęć dla studentów tego kierunku.

Profil badawczy

Główne kierunki badań obejmują: logikę formalną, logikę filozoficzną, filozofię logiki, kognitywistykę, filozofię nauki, filozofię umysłu, ontologię formalną, filozofię matematyki, informatykę, filozofia internetu, filozofię marzeń sennych, logikę fikcji, metodologią i filozofię języka. Ważniejsze publikacje:

  • Jacek Paśniczek, „The Logic of Intentional Objects. A Meinongian Version of Classical Logic” „Synthese Library vol. 269”, Kluwer Dordrecht/Boston/London 1998, ss. 212
  • Jacek Paśniczek (współredakcja z Jackiem J. Jadackim), „Lvov-Warsaw School. The Second Generation” Atlantic. Highlands: Rodopi 2007
  • Piotr Giza, „Filozoficzne i metodologiczne aspekty komputerowych systemów odkryc naukowych”, Wyd. UMCS, 2006
  • Artur Koterski, „Falsyfikacjonisyczne kryteria demarkacji w XX filozofii nauki”, Wyd.UMCS 2004

Konferencje (zagraniczne): Pennsylvania State University (USA, 1989), University of Oxford (Wielka Brytania, 1991), University of Uppsala (Szwecja, 1991), Salzburg Universität (Austria, 1992), University of London, King’s College (Wielka Brytania,1993), Jena Universität (Niemcy, 1993), University of Trento (Włochy, 1994), University of Florence (Włochy, 1995), Graz Universität (Austria, 1995), University of Buffalo (USA, 1995, 1996), University of California, Los Angeles (USA, 1996), University of Gent (Belgia, 1997) dwa razy, Boston University (USA 1998), University of Uppsala (Szwecja, 1999), University of Sao Paulo (Brazylia, 2000), Uniwersytet Paryski – Sorbona (Francja, 2000), Uniwersytet Wiedeński (2001), Uniwersytet Drezdeński (2001), Uniwersytet w Muenster (Niemcy, 2002), Uniwersytet Turyński (Włochy, 2004), Uniwersytet Lizboński (Portugalia, 2005), Syddansk Universitet (Odense 2008).