ZAKŁAD LITERATURY XX I XXI WIEKU

Adres

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4 A (Stara Humanistyka, I i II piętro) pok.128/129, 227, (Nowa Humanistyka, II piętro) pok. 232
20-033 Lublin

Opis

Problematyka badawcza:

  • proza i poezja XX w. ( Poezja polska dwudziestolecia międzywojennego; twórczość artystów z kręgu Pierwszej Awangardy; katastrofizm w literaturze XX wieku; tzw. Druga Awangarda; refleksja metapoetycka w nowoczesnej poezji polskiej; problemy literatury najnowszej ze szczególnym uwzględnieniem poezji i prozy po roku 1968; polska eseistyka współczesna)
  • literatura II wojny światowej;
  • kategorie nowoczesnego dyskursu literackiego (m.in. awangarda, modernizm, ideologia, modernizacja)
  • literatura emigracyjna (proza Zygmunta Haupta; pisarze z pokolenia tzw. emigracji żołnierskiej w USA)
  • nowoczesna literatura polska wobec filmu (filmowe inspiracje Pierwszej Awangardy, krytyka filmowa XX międzywojennego i powojenna)
  • edycja pism Józefa Czechowicza.

 Wybrane publikacje:

Jerzy Święch, Literatura polska w latach II wojny światowej, wyd. VI, Warszawa 2002.
Jerzy Święch, Nowoczesność : szkice o literaturze polskiej XX wieku, Warszawa 2006.
Andrzej Niewiadomski, Niebliskie wyprawy. Jerzy Zagórski i poetycka przygoda nowoczesności, Lublin 2001.
Andrzej Niewiadomski, Światy z jawnych słów i kwiatów ukrytych. O refleksji metapoetyckiej w nowoczesnej poezji polskiej, Lublin 2010.
Andrzej Niewiadomski, "Jeden jest zawsze ostrzem". Inna nowoczesność Zygmunta Haupta, Lublin 2015.
Aleksander Wójtowicz, Cogito i "sejsmograf podświadomości". Proza Pierwszej Awangardy, Lublin 2010.
Aleksander Wójtowicz, Nowa Sztuka. Początki (i końce), Kraków 2016.
Rafał Szczerbakiewicz, „Niepokalana szczerość jest urojeniem”. Dekonstrukcje mitu śródziemnomorskiego w twórczości Jana Parandowskiego, Lublin 2013.
Słowa i metody. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Święchowi, red. Bogusław Wróblewski, Andrzej Niewiadomski, Alina Kochańczyk, Lublin 2009.
„Życie jest z przenikania...” Szkice o twórczości Ryszarda Kapuścińskiego, Zebrał, opracował i wstępem opatrzył Bogusław Wróblewski. Posłowie Alicja Kapuścińska, Warszawa 2008.
Nowy styl, nowe pióra : antologia krytyki i eseistyki 1939-1945, opracowali Jerzy Święch, Aleksander Wójtowicz, Lublin 2015.