ZAKŁAD LITERATURY I KULTURY ROSYJSKIEJ

Kontakt

Wydział Humanistyczny UMCS


Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4A


pok. 403; tel. 81 537 26 25


pok. 404; tel. 81 537 26 26


pok. 405; tel. 81 537 26 50


pok. 406; tel. 81 537 26 27

Godziny dyżurów

Konsultacje zostały podane na stronach pracowników Zakładu

Opis

Tematy badawcze

1.     Topika i poetyka literatury rosyjskiej XVIII -XIX wieku (dialog idei i poetyk, tradycji i inwencji, inspiracje ludowe)

2.     Rosyjska literatura masońska XVIII-początku XIX wieku

3.     Rosyjska demonologia literacka

4.     Motywy masońskie w twórczości Michaiła Chieraskowa

5.     Twórczość Jeleny Dołgopiat

6.     Rzeczywistość i światy kreowane w symbolicznych opowiadaniach Kazimierza Barancewicza

7.     Poetyka twórczości Michaiła Albowa, Ignatija Potapienki

8.     Poetyka i narratologia kognitywna

9.     Kategoria umysłu w prozie Antoniego Czechowa

10.  Literatura rosyjska okresu modernizmu: Z. Gippius, W. Briusow, F. Sołogub, Wiacz. Iwanow i in. (motywika i mitopoetyka)

11.  Rosyjska literatura emigracyjna (I. Bunin, B. Popławski, V. Nabokov i in.)

12.  Rosyjska myśl filozoficzno-religijna Srebrnego Wieku i emigracji. W kręgu refleksji o osobie (duch – dusza – ciało)

13.  Między poezją a listem poetyckim (M. Cwietajewa)

14.  Proza Borysa Pasternaka (antropologia literacka)

15.  Dramaturgia rosyjska XX wieku

16.  Współczesny dramat i teatr rosyjski

17.  Postmodernizm rosyjski (L. Ulicka i in.)

18.  Aleksander Sołżenicyn jako publicysta

19.  Rosyjska literatura łagrowa (A. Sołżenicyn, W. Szałamow).