ZAKŁAD LITERATURY ANGLOIRLANDZKIEJ

Adres

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4A
20-031 Lublin

Kontakt
Nowa Humanistyka, p. 528, tel. (+48) (81) 537-26-47 


Nowa Humanistyka, p. 527, tel. (+48) (81) 537-26-38
Godziny dyżurów

Aktualne godziny dyżurów znajdują się na podstronach pracowników Zakładu.

Pracownicy

Władze

Kierownik:

dr hab. Aleksandra Kędzierska, prof. nadzw. UMCS

p. 528, tel. (+48) (81) 537-26-47