Zakład Literaturoznawstwa Germańskiego i Komparatystyki

Kierownik Zakładu:
prof. dr hab. Janusz Golec 

Pracownicy:
dr Wieńczysław Niemirowski
dr Jolanta Pacyniak
dr Anna Pastuszka
dr Katarzyna Wójcik
dr Konrad Łyjak

Główne kierunki badań:

Badania Zakładu koncentrują się wokół tematu „Przestrzeń kulturowa i miejsca pamięci”. Aspekty szczegółowe to doświadczenie granicy i przeżycia związane z wykluczeniem i wypędzeniem, hegemonia kulturowa i marginalizowanie mniejszości, wielość kulturowa i próby homogenizacji, konstruowanie tożsamości narodowej, religijnej i kulturowej oraz definiowanie i wymazywanie śladów pamięci. Badania odnoszą się ogólnie do przestrzeni kulturowej Polski i Niemiec, ich autorzy analizują również życie społeczności w regionach (Śląsk, Gdańsk, Prusy Wschodnie, Galicja i Bukowina).
Innym aspektem działalności naukowej w Zakładzie są badania niemieckojęzycznej literatury współczesnej, tj. literatury Republiki Federalnej Niemiec, byłej Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Austrii i niemieckojęzycznej Szwajcarii. Pracownicy Zakładu zajmują się też recepcją stosunków polsko-niemieckich po roku 1945 wyrażonych w literaturze najnowszej w Niemczech i w Polsce. Szczegółowa tematyka badań dotyczy m.in. obrazu Europy środkowo-wschodniej w niemieckiej literaturze podróżniczej po roku 1989, literatury NRD i autobiografii pisarzy z NRD, współczesnej autobiografii kobiecej, niemieckojęzycznej literatury wspomnieniowej oraz literackich reprezentacji rzeczywistości, tj. stosunku historii współczesnej i literatury najnowszej w Niemczech i w Polsce.

Projekty naukowe powstają i są realizowane we współpracy z literaturoznawcami z Freie Universität Berlin, z germanistami z wiodących polskich ośrodków germanistycznych (UJ Kraków, Uniwersytet Łódzki, UAM Poznań, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski) oraz z Centrum Germanistyki przy Instytucie Literatury im. Tarasa Szewczenki Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie.

Oferta dydaktyczna Zakładu:

 • historia literatury niemieckojęzycznej
 • literatura współczesna
 • wstęp do literaturoznawstwa
 • recepcja tekstów literackich
 • seminaria licencjackie, magisterskie i doktoranckie

Zrealizowane projekty, konferencje i sympozja naukowe:

 • 1995 ‒ Literatur im Kulturgrenzraum (UMCS Lublin ‒ FU Berlin)
 • 1998 ‒ Sprechen und Schweigen in Literatur und sprachlicher Kommunikation (UMCS Lublin ‒ FU Berlin)
 • 2000 ‒ Literarische und sprachliche Strategien im Umgang mit gesellschaftlichen Tabus (UMCS Lublin ‒ FU Berlin)
 • 2003 ‒ Lügen und ihre Widersacher. Literarische und sprachliche Formen des doppelbödigen Sinns (UMCS Lublin ‒      FU Berlin)
 • 2005 ‒ Erinnerungsräume und kulturelles Gedächtnis. Kulturregion und Territorium (UMCS Lublin ‒ FU Berlin)
 • 2007 ‒ Europa als      Erinnerungsgemeinschaft? Nationale Erinnerungskulturen im Zeitalter der Globalisierung. Deutsch-polnisches Doktorandenkolloquium (UMCS Lublin ‒ FU Berlin)
 • 2007 ‒ Kulturräume und Erinnerungsorte aus sprach-, literatur- und kulturwissenschaftlicher Sicht (Nationale Iwan-Franko-Universität Lwiw ‒ FU Berlin ‒ UMCS Lublin)
 • 2009 ‒ Geschichte und Gedächtnis in der Literatur vom 18. bis 21. Jahrhundert (UMCS Lublin ‒ FU Berlin)
 • 2012 ‒ Historisierung, Musealisierung und Zeitgeschichte. Literatur in ihrem Verhältnis zu Geschichtsprozessen und Handlungsnormen (UMCS Lublin ‒ FU Berlin)