ZAKŁAD LITERATUROZNAWSTWA GERMAŃSKIEGO I KOMPARATYSTYKI