Zakład Literatur Romańskich

Kierownik Zakładu: dr hab. Renata Jakubczuk
pokój 413
Tel.: 81 537-26-28

Pracownicy:
dr hab. Alicja Koziej
Pokój 412
Tel.: 81 537-26-59

dr hab. Anna Maziarczyk
Pokój 412
Tel.: 81 537-26-59

dr hab. Jolanta Rachwalska von Rejchwald
Pokój 412
Tel.: 81 537-26-59

dr Alicja Ślusarska
Pokój 413
Tel.: 81 537-26-28

mgr Joanna Mazur-Pień
Pokój 412
Tel.: 81 537-26-59

Główne kierunki badań realizowane w ramach badań statutowych
w Zakładzie Literatur Romańskich

1. Współczesna poezja francuska
2. Proza francuskiego obszaru językowego (struktury powieściowe: postacie, przestrzeń i czas, narracja, kompozycja, wątki tematyczne, gatunki literackie, itd.).
3. Współczesny teatr francuski i frankofoński

Główne kierunki badań realizowane w ramach zainteresowań
      i badań własnych w Zakładzie Literatur Romańskich


dr hab. Renata Jakubczuk
Teatr francuski i frankofoński XX i XXI wieku

dr hab. Jolanta Rachwalska von Rejchwald
Powieść francuska XIX wieku

dr hab. Alicja Koziej
Poezja francuska XX wieku

dr hab. Anna Maziarczyk
Strategie ludyczne we współczesnej literaturze francuskiej i francuskojęzycznej

dr Alicja Ślusarska
Funkcjonowanie mitów we współczesnej literaturze belgijskiej i francuskiej