Zakład Lingwistyki Stosowanej

Adres:
Zakład Lingwistyki Stosowanej UMCS
Dom Studenta Kronos
ul. Sowińskiego 17, pok. 322
tel. 081-533-88-92, 081-537-26-39

Kierownik ZLS: dr hab. Jarosław Krajka (p. 323)

Sekretariat ZLS: mgr Małgorzata Karpińska (p. 322) 

Jednostka podrzędna: Laboratorium Dydaktyki Tłumaczeń

Wykaz pracowników


Więcej informacji na stronach:

http://lingwistyka.kampus.umcs.lublin.pl/moodle/

Language Issues

Oferta i współpraca ze szkołami

Poznaj nasz kierunek - ulotka informacyjna