Zakład Lingwistyki Stosowanej

Adres siedziby:
Zakład Lingwistyki Stosowanej UMCS
Dom Studenta "Kronos"
ul. Sowińskiego 17, pok. 322
tel. 081-533-88-92, 081-537-26-39

Kierownik ZLS: dr hab. Jarosław Krajka (p. 323)

1.10.2019 r. Instytut Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej UMCS został przekształcony w: Katedrę Germanistyki i Katedrę Lingwistyki Stosowanej w ramach nowego INSTYTUTU NEOFILOLOGII UMCS (dyrektor IN: dr hab. Renata Bizek-Tatara, prof. UMCS).

Kontakt do Katedry Lingwistyki Stosowanej:
mgr Maria Frąckiewicz
pok. 415 (Nowa Humanistyka)
tel. (+48) 81-537-26-64
e-mail: roserom@poczta.umcs.lublin.pl

Jednostka podrzędna: Laboratorium Dydaktyki Tłumaczeń

Wykaz pracowników


Więcej informacji na stronach:

http://lingwistyka.kampus.umcs.lublin.pl/moodle/

Language Issues

Oferta i współpraca ze szkołami

Poznaj nasz kierunek - ulotka informacyjna