ZAKŁAD KULTURY WIZUALNEJ

Adres

Zakład Kultury Wizualnej, Pl. Marii Curie –Skłodowskiej 4, 20 -031 Lublin (Budynek Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS, piętro III, pokój 314)
20-040 Lublin

Kontakt


Instytut Kulturoznawstwa
Zakład Kultury Wizualnej
Pl. Marii Curie –Skłodowskiej 4,
20 -031 Lublin
(Budynek Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS, piętro III, pokoje: 316, 314)


Strona WWW

http://kulturoznawstwo.umcs.lublin.pl/

Godziny dyżurów

Prof. dr hab. Ewa Głażewska
pokój 316 lub 330


dr Magdalena Grabias
pokój 314

dr Radosław Bomba
pokój 314
środa: 12.50-13.50

czwartek: 14.30-15.30

 

Opis

Główne tematy badawcze:

  • Kinematografia polska i światowa (zjawiska kulturowe związane z kinem postrzeganym w kontekście filmoznawstwa, semiotyki, filozofii, antropologii oraz kultury popularnej)

  • Nowe media, humanistyka cyfrowa, gry komputerowe

  • Komunikacja niewerbalna (przede wszystkim w aspekcie proksemicznym, kinezycznym, haptycznym, okulestycznym), również w odniesieniu do różnic międzykulturowych

  • Kultura popularna (w tym badania nad przedstawieniami ojcostwa, m.in. zwyczajem kuwady)

Pracownicy

Władze

Kierownik Zakładu Kultury Wizualnej 
Prof. dr hab. Ewa Głażewska 
telefon: 81 537 53 94 lub 81 537 27 73 
e-mail: ewa.glazewska@poczta.umcs.lublin.pl, ewag@lu.onet.pl 

Jednostki podrzędne