ZAKŁAD KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

Adres

Plac Litewski 3,
20-080 Lublin

Kontakt

Plac Litewski 3, 20-080 Lublin Prof. dr hab. Krzysztof Stępnik - pokój 123, tel. 815376042 Dr hab. Jan Pleszczyński - pokój 215, tel. 815376049 Dr hab. Magdalena Piechota - pokój 215, tel. 815376049 Dr Grażyna Stachyra - pokój 215, tel. 815376049 Mgr Elżbieta Pawlak-Hejno - pokój 215, tel. 815376049

Godziny dyżurów


Kierownik

dr hab. Grażyna Stachyra, prof. UMCS

Dyżury we wrześniu:

9. 09. godz. 9.00 - 10.30

16.09. godz. 9.00 - 10.00

25.09 godz. 9.00 - 10.30 p. 215

Grażyna Stachyra

 

 

 

 

Prof. dr hab. Krzysztof Stępnik

Poniedziałek 8.00-9.30

Wtorek 13.35-14.35

 
dr hab. Magdalena Piechota

Dyżury w sesji letniej 2017/18

25 czerwca 9.30-11.00

2 lipca 10-11.30

10 lipca 12-13.30

 

dr hab. Jan Pleszczyński, prof. UMCS (pok. 215)

 

Najbliższe konsultacje:

wtorek, 3 września, g. 9-11.

 

dr Elżbieta Pawlak-Hejno

Na najbliższe konsultacje zapraszam:

3 lipca 9.30-11.00 p. 215

 

dr Magdalena Pataj

Konsultacje w sesji (p. 215, Wydział Politologii)

25.06.19 r. (wtorek) g. 8.30-10.00

26.06.19 r. (środa) g. 8.00-9.30

2.07.19 r. (wtorek) g. 8.30-10.00

5.07.19 r. (piątek) g. 8.00-9.30

 

 

 

 

Opis

Profil badawczy: 
• badania środków masowego przekazu (media studies); 
• gatunki medialne, ze szczególnym uwzględnieniem reportażu prasowego oraz form komunikacji radiowej; 
• ideologiczno-polityczne aspekty komunikacji społecznej; 
• epistemologia komunikacji masowej; 
• etyka dziennikarstwa i mediów; 
• edutainment jako zjawisko w przestrzeni komunikacji społecznej; 
• konwencje komunikacyjne; 
• retoryczność w sytuacjach komunikacyjnych; 
• literatura jako forma komunikowania.