ZAKŁAD KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

Adres

Plac Litewski 3,
20-080 Lublin

Kontakt

Plac Litewski 3, 20-080 Lublin Prof. dr hab. Krzysztof Stępnik - pokój 123, tel. 815376042 Dr hab. Jan Pleszczyński - pokój 215, tel. 815376049 Dr hab. Magdalena Piechota - pokój 215, tel. 815376049 Dr Grażyna Stachyra - pokój 215, tel. 815376049 Mgr Elżbieta Pawlak-Hejno - pokój 215, tel. 815376049

Godziny dyżurów


Kierownik Prof. zw. dr hab. Krzysztof Stępnik

wtorki i środy 8.15-9.45


dr hab. Magdalena Piechota

Dyżury w sesji letniej 2017/18

25 czerwca 9.30-11.00

2 lipca 10-11.30

10 lipca 12-13.30

 

dr hab. Jan Pleszczyński (pok. 215)

Konsultacje w sesji letniej (p. 215):

27 czerwca (środa), g. 15-16;

3 lipca (wtorek), g. 8.45-10.30;

10 lipca (wtorek), g. 8-10.

 

 

dr hab. Grażyna Stachyra

Dyżury w sesji letniej:

poniedziałek, 25.06. godz. 14.30 - 15.30

środa, 27.06. godz. 9.30 - 10.30

poniedziałek 2.07. godz. 9.30 - 10.30

poniedziałek 9. 07. godz. 9.30 - 10.30

 

dr Elżbieta Pawlak-Hejno

Szanowni Państwo,

Na konsultacje w semestrze letnim zaprszam:

Środy: 11.05-13.00 (p. 215, WP)

 

dr Magdalena Pataj

Konsultacje w sesji: 

2.07.2018 r. g. 9.00-10.30 p. 215 Wydział Politologii 

6.07.2018 r. g. 9.00-10.30 p. 215 Wydział Politologii 

 

 

 

 

Opis

Profil badawczy: 
• badania środków masowego przekazu (media studies); 
• gatunki medialne, ze szczególnym uwzględnieniem reportażu prasowego oraz form komunikacji radiowej; 
• ideologiczno-polityczne aspekty komunikacji społecznej; 
• epistemologia komunikacji masowej; 
• etyka dziennikarstwa i mediów; 
• edutainment jako zjawisko w przestrzeni komunikacji społecznej; 
• konwencje komunikacyjne; 
• retoryczność w sytuacjach komunikacyjnych; 
• literatura jako forma komunikowania.