ZAKŁAD KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

Adres

Plac Litewski 3,
20-080 Lublin

Kontakt

Plac Litewski 3, 20-080 Lublin Prof. dr hab. Krzysztof Stępnik - pokój 123, tel. 815376042 Dr hab. Jan Pleszczyński - pokój 215, tel. 815376049 Dr hab. Magdalena Piechota - pokój 215, tel. 815376049 Dr Grażyna Stachyra - pokój 215, tel. 815376049 Mgr Elżbieta Pawlak-Hejno - pokój 215, tel. 815376049

Godziny dyżurów


Kierownik

dr hab. Grażyna Stachyra, prof. UMCS

Semestr letni:

Dyżury odbywają się we WTORKIp. 215

ŚRODY w godz. 9.35 - 11.05. hall "Chatka Żaka" po uprzednim kontakcie pod adresem: grazyna.stachyra@poczta.umcs.lublin.pl

W maju jestem nieobecna z powodu urlopu zdrowotnego.

 

Prof. dr hab. Krzysztof Stępnik

Poniedziałek 8.00-9.30

Wtorek 13.35-14.35

 
dr hab. Magdalena Piechota

Dyżury w sesji letniej 2017/18

25 czerwca 9.30-11.00

2 lipca 10-11.30

10 lipca 12-13.30

 

dr hab. Jan Pleszczyński, prof. UMCS (pok. 215)

Konsultacje w semestrze letnim 2018/2019:

poniedziałki: 17.40-19.10; wtorki: 12.45-14.15.

 

dr Elżbieta Pawlak-Hejno

Szanowni Państwo,

Na konsultacje w semstrze letnim zapraszam:

- w środy 8.30-10.00 p. 215 WP

- wtorki w budynku ET, po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym

 

dr Magdalena Pataj

Konsultacje w semestrze letnim

wtorki g. 9.35-11.05 p. 215 Wydział Politologii 

piątki g. 9.35-11.05 p. 215 Wydział Politologii

 

 

 

 

 

Opis

Profil badawczy: 
• badania środków masowego przekazu (media studies); 
• gatunki medialne, ze szczególnym uwzględnieniem reportażu prasowego oraz form komunikacji radiowej; 
• ideologiczno-polityczne aspekty komunikacji społecznej; 
• epistemologia komunikacji masowej; 
• etyka dziennikarstwa i mediów; 
• edutainment jako zjawisko w przestrzeni komunikacji społecznej; 
• konwencje komunikacyjne; 
• retoryczność w sytuacjach komunikacyjnych; 
• literatura jako forma komunikowania.