ZAKŁAD KARTOGRAFII I GEOMATYKI

Adres

Al. Kraśnicka 2D
20-718 Lublin

Opis

Aktualności

06.12.2017
Zakład Kartografii i Geomatyki zaprasza do aktywnego udziału w I Międzynarodowym Plenerze Kartograficznym – Lublin 2018: Treść, formy i funkcje map tematycznych w erze systemów informacji geograficznej 
Lublin – Zwierzyniec (Polska), 16–19.10.2018 r.

 

 

08.07.2016
Publikacja monografii - "Dawne mapy topograficzne w badaniach geograficzno-historycznych".


 

21.03.2016
Delegacja Zakładu Kartografii i Geomatyki na Uniwersytecie im. Iwana Franki we Lwowie,
w Zakładzie Geografii Konstruktywnej i Kartografii.

Pracownicy

Władze

dr hab. Andrzej Czerny, prof. nadzw. UMCS

Historia
Historia naszego Zakładu sięga roku 1964, kiedy została utworzona Katedra Kartografii. Jej organizatorem i pierwszym kierownikiem był profesor Franciszek Uhorczak, naukowiec wywodzący się ze lwowskiej szkoły geograficznej. W 1967 roku w Katedrze powstała pracownia fotoreprodukcji, a w 1968 pracownia poligraficzna. W tym samym roku Katedra zorganizowała I Ogólnopolską Konferencję Kartograficzną ("Problemy kartografii tematycznej"). W 1970 roku Katedrę Kartografii przemianowano na Zakład Kartografii. Zakład był organizatorem kolejnych Konferencji: w 1978 ("Problemy map społeczno-gospodarczych"), 1991 ("Metody badań kartograficznych"), 1998 ("Problemy kartografii tematycznej") i 2016 roku ("Wizualizacja kartograficzna w nauce i praktyce"). W październiku 2011 roku nazwę zmieniono na Zakład Kartografii i Geomatyki. W 2013 roku Zakład był organizatorem Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografii "Dawne mapy jako źródła w badaniach geograficznych i historycznych", a w 2014 roku Międzynarodowego Sympozium "Sustainable Rural Development in Peripheral Regions". 

Kierownicy Zakładu od powstania Katedry Kartografii

  • prof. dr Franciszek Uhorczak (1964-1972)
  • w latach 1972-1982 kuratorzy: prof. dr hab. Edward Michna, prof. dr hab. Wojciech Warakomski oraz doc. dr hab. Jan Buraczyński
  • prof. dr hab. Wiktor Grygorenko (1982-1990)
  • prof. dr hab. Mieczysław Sirko (od 1990 r. do lutego 2010 r. oraz od października 2011 do lutego 2012 r.)
  • dr hab. Stefan Bartoszewski, prof. UMCS (od marca 2010 do września 2011 r.)
  • dr hab. Marek Nowosad (od marca do września 2012 r.)
  • dr hab. Andrzej Czerny, prof. UMCS (od października 2012 r.)