Zakład Językoznawstwa Romańskiego

Kierownik: prof. dr hab. Marek Kęsik
Pokój 410
Tel. 81 537-26-94

Pracownicy:
dr hab. Anna Krzyżanowska, prof. UMCS
Pokój 410
Tel. 81 537-26-94

dr hab. Małgorzata Posturzyńska-Bosko
Pokój 411
Tel. 81 537-26-58

dr hab. Magdalena Mitura
Pokój 411
Tel. 81 537-26-58

dr Jolanta Sikorska-Golianek
Pokój 411
Tel. 81 537-26-58

dr hab. Marta Sobieszewska
Pokój 411
Tel. 81 537-26-58

Główne kierunki badań realizowane w ramach badań statutowych w Zakładzie Językoznawstwa Romańskiego

1. Spójność tekstu narracyjnego i perswazyjnego (w języku francuskim i włoskim) w ujęciu synchronicznym i diachronicznym
2. Dynamika przemian francuskiego zasobu frazeologicznego w tekstach współczesnej publicystyki
3. Teoria i krytyka przekładu (z języków romańskich na język polski)
4. Francuska terminologia prawnicza i spójność francuskiego tekstu prawniczego
5. Aplikacja nowoczesnych metod dydaktycznych i technologii informatycznych do nauczania języka francuskiego jako obcego
6. Opis semantyczno-leksykalny nazw uczuć w języku francuskim i polskim