ZAKŁAD JĘZYKOZNAWSTWA GERMAŃSKIEGO

Kontakt

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4a, 20-031 Lublin
Sekretariat: pok. 516, tel./fax (+48) (81) 537-51-87
german@hektor.umcs.lublin.pl