ZAKŁAD JĘZYKA ROSYJSKIEGO

Adres

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4A
20-031 Lublin

Kontakt

Wydział Humanistyczny UMCS Plac Marii Curie Skłodowskiej 4A pok. 434, 435; tel.81 537 26 70

Godziny dyżurów

Konsultacje w sesji zimowej
2018/2019 zostały podane na stronach pracowników Zakładu

Opis

 

Tematy badawcze

•  Przekład jako tekst językowo wtórny

• Aktualne zjawiska etnolingwistyczne we współczesnym języku rosyjskim

• Rosyjski dyskurs dyplomatyczny

• Język zabytków piśmiennictwa staroruskiego

• Frazeologia słowiańska

• Analiza wypowiedzi dziecięcych w ujęciu konfrontatywnym (dziecko polsko- i rosyjskojęzyczne)

•  Miejsce i rola ćwiczeń przekładowych w nauczaniu języka rosyjskiego

• Materiały dydaktyczne w nauczaniu języka rosyjskiego