Zakład Intermediów i Rysunku

Zakład Intermediów i Rysunku funkcjonuje od 1 stycznia 2012 roku i jest najmłodszym zakładem w Instytucie Sztuk Pięknych WA UMCS w Lublinie. Kierownikiem Zakładu jest ad. II st. Jan Gryka prof. nadzw. UMCS. Ponadto w Zakładzie pracuje dr hab. Cezary Klimaszewski oraz dr Robert Kuśmirowski. Prowadzimy następujące przedmioty: intermedia, sztuka w przestrzeni publicznej, rysunek, licencjacka i magisterska pracownia dyplomowa.

Na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest możliwy wybór specjalności intermedia, na której prowadzimy następujące przedmioty: interdyscyplinarne projekty artystyczne, sztuka w przestrzeni publicznej, projekty wystawiennicze oraz pracownia dyplomowa.

W Zakładzie Intermediów i Rysunku jest prowadzona działalność artystyczna, naukowa i dydaktyczna na polu sztuki wizualnej, której definicyjny sens zawarty jest w poszukiwaniach pomiędzy wszystkimi mediami, zaś treścią poszukiwań intermedialnych jest łącznie wszelkich dziedzin sztuki, nauki i techniki.

Podstawowy zakres działalności zakładu to:

- twórcze łączenie w spójne całości artystycznych prezentacji i projekcji zarówno w przestrzeni realnej jak i wirtualnej

- badanie związków i relacji zachodzących pomiędzy różnorodnymi mediami wizualnymi i audiowizualnymi

- łączenie mediów tradycyjnych i niekonwencjonalnych 

Działania intermedialne to przestrzeń, która w aktualnej sztuce funkcjonuje już od czasu kubizmu i pierwszych collage’s, jednakże w obrębie uczelni artystycznych to proces, który właściwie dopiero zaczyna funkcjonować.

Zakład Intermediów i Rysunku w sensie zakresu programowego odnoszącego się do samego rysunku obejmuje obszary rysunku projektowego, eksperymentalnego i niekonwencjonalnego co w jakiejś części w sposób naturalny łączy się z działaniami intermedialnymi.

Zagadnienia ogólne na przedmiocie Intermedia dotyczą poszukiwań w obrębie różnorodnych mediów: obiekty stałe i efemeryczne, instalacje, realizacje i instalacje wideo, pokazy  multimedialne i fotograficzne, projekcje, realizacje przestrzenne, interwencje, zdarzenia, realizacje publiczne, akcje, wystąpienia, performance’s, wydruki, zapisy, medialne działania elektroniczne, dźwiękowe i internetowe oraz animacje i symulacje wirtualne.

Zakład Intermediów i Rysunku staje się również zakładem technologicznym opartym na audiowizualnych mediach cyfrowych.

Pracownicy:

prof. Jan Gryka - kierownik zakładu

dr hab. Cezary Klimaszewski

dr Robert Kuśmirowski

dr Robert Rabiej

mgr Jarosław Koziara

dr Małgorzata Gorzelewska-Namiota

dr Kamil Stańczak