ZAKŁAD INFORMATYKI STOSOWANEJ

Adres

ul. Akademicka 9
20-033 Lublin

Kontakt

KIEROWNIK ZAKŁADU


dr hab. Zdzisław Łojewski, prof. nadzw.


Pokój: 423 (IV p., nowy budynek Instytutu Informatyki)


Telefon: (81) 537-6242


Fax: (81) 537-2932

Strona WWW

www.informatykastosowana.umcs.pl

Opis

 


Kierownik Zakładu


dr hab. Zdzisław Łojewski, prof. nadzw. 

Pokój: 423 (IV p., nowy budynek Instytutu Informatyki)
Telefon: (81) 537-6242


Pracownicy


dr Michał Chromiak

Pokój: 420 (IV p., nowy budynek Instytutu Informatyki)
Telefon: (81) 537-2947


dr Andrzej Daniluk

Pokój: 422 (IV p., nowy budynek Instytutu Informatyki)
Telefon: (81) 537-2949


dr Rajmund Kuduk

Pokój: 405 (IV p., nowy budynek Instytutu Informatyki)
Telefon: (81) 537-2941


dr Monika Leśnik

Pokój: 421 (IV p., nowy budynek Instytutu Informatyki)
Telefon: (81) 537-2948


mgr Marek Szymański

Pokój: 420 (IV p., nowy budynek Instytutu Informatyki)
Telefon: (81) 537-2947


Zakład Informatyki Stosowanej (na stronie UMCS)

Zakład Informatyki Stosowanej (na stronie II UMCS)

Zakład Informatyki Stosowanej (www ZIS)

Pracownicy

Władze

KIEROWNIK ZAKŁADU

dr hab. Zdzisław Łojewski, prof. UMCS

Pokój: 423 (IV p., nowy budynek Instytutu Informatyki)

Telefon: (81) 537-6242

Fax: (81) 537-2932