Zakład Immunobiologii

Ośrodki naukowo-badawcze w Polsce

  • Uniwersytet Jagielloński, Zakład Biochemii Analitycznej – Analiza biochemiczna peptydów i białek odpornościowych G. mellonella (projekt NCN nr 2012/05/B/NZ1/00033)

Zagraniczne ośrodki naukowo-badawcze

  • Justus Liebig University, Institute of Phytopathology and Applied Zoology, Giessen, Germany – Peptydy odpornościowe owadów