Zakład Immunobiologii

Kontakt

telefon: 81 537 50 50

fax: 81 537 59 01


Kierownik

Prof. dr hab. Małgorzata Cytryńska

telefon: 81 537 50 89

e-mail: cytryna@poczta.umcs.lublin.pl

 


Charakterystyka jednostki

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

  • wykłady i ćwiczenia z przedmiotów specjalizacyjnych dla studentów biologii i biotechnologii: immunologia bezkręgowców, molekularne mechanizmy adaptacji, molekularne mechanizmy odporności, genetyka molekularna, biotechnologia kombinatoryczna, toksykologia środowiska;
  • wykłady z przedmiotów kierunkowych dla studentów Wydziału Chemii (chemia środków bioaktywnych i kosmetyków, chemia kryminalistyczna): toksykologia;
  • seminaria licencjackie, seminaria i pracownie: specjalizacyjna i magisterska dla studentów biologii i biotechnologii.

Rys historyczny

W 1981 roku w Instytucie Biologii została powołana Pracownia Patologii Owadów przemianowana w 1989 roku na Zakład Patologii Owadów. Organizatorem Pracowni a potem Zakładu i jego pierwszym kierownikiem był prof. dr hab. Jan Jarosz. W 2001 roku Zakład został przekształcony w Zakład Immunologii Bezkręgowców, a w 2011 w Zakład Immunobiologii. W latach 2000-2016 zakładem kierowała prof. dr hab. Teresa Jakubowicz. Od września 2016 kierownikiem Zakładu jest Dr hab. Małgorzata Cytryńska.


Problematyka badawcza


Współpraca


Patenty


Ostatnie ważniejsze publikacje:

  1. Zdybicka-Barabas A., Sowa-Jasiłek A., Stączek S., Jakubowicz T., Cytryńska M. (2015) Different forms of apolipophorin III in Galleria mellonella larvae challenged with bacteria and fungi. Peptides 68, 105-112.
  2. Vertyporokh L., Taszłow P., Samorek-Pieróg M., Wojda I. (2015) Short-term heat shock affects the course of immune response in Galleria mellonella naturally infected with the entomopathogenic fungus Beauveria bassiana. J Invertebr Pathol. 130:42-51.
  3. Rahnamaeian M., Cytryńska M., Zdybicka-Barabas A., Dobslaff K., Wiesner J., Twyman R.M., Zuchner T., Sadd B.M., Regoes R.R., Schmid-Hempel P., Vilcinskas A. (2015) Insect antimicrobial peptides show potentiating functional interactions against Gram-negative bacteria. Proc. R. Soc. B 282:20150293.
  4. Fiołka M.J., Grzywnowicz K., Mendyk E., Zagaja M., Szewczyk R., Rawski M., Keller R., Rzymowska J., Wydrych J. (2015) Antimycobacterial action of a new glycolipid-peptide complex obtained from extracellular metabolitesof Raoultella ornithinolytica, APMIS, 123, 1069-1080.
  5. Fiołka M.J, Grzywnowicz K., Rzymowska J., Lewtak K., Szewczyk R., Mendyk E., Keller R. (2015) Antitumour and apoptotic effects of a novel Tris-peptide complex obtained after isolation of Raoultella ornithinolytica extracellular metabolites. J. Appl. Microbiol., 118, 1357-1369.
  6. Andrejko M., Zdybicka-Barabas A., Cytryńska M. (2014) Diverse effects of Galleria mellonella infection with entomopathogenic and clinical strains of Pseudomoas aeruginosa. Journal of Invertebrate Pathology 115, 14-25.
  7. Sowa-Jasiłek A., Zdybicka-Barabas A., Stączek S., Wydrych J., Mak P., Jakubowicz T., Cytryńska M. (2014)  Studies on the role of insect hemolymph peptides: Galleria mellonella anionic peptide 2 and lysozyme. Peptides 53, 194-201.

Pracownicy

prof. dr hab. Małgorzata Cytryńska
dr hab. Iwona Wojda, prof. UMCS
dr hab. Mariola Andrejko
dr hab. Marta Fiołka, prof. UMCS
dr hab. Agnieszka Zdybicka-Barabas, prof. UMCS
mgr Sylwia Stączek
mgr Monika Koziej
mgr Wojciech Brzana