Zakład Hydrologii

Historia

Zakład istnieje od 1956 roku. Jego organizatorem i przez 31 lat kierownikiem był prof. dr Tadeusz Wilgat. Po jego przejściu na emeryturę Zakład pozostawał przez rok pod opieką kuratora, prof. dr. hab. Wojciecha Warakomskiego. W 1988 roku kierownictwo Zakładu objął dr hab. Zdzisław Michalczyk, który pełnił tę funkcję do 31 stycznia 2017 r. Od 1 lutego 2017 r. do chwili obecnej funkcję kierownika Zakładu pełni dr hab. Jarosław Dawidek, prof. UMCS. Z dniem 1 października 2011 r. Zakład zmienił nazwę na Zakład Hydrologii, wchodząc w strukturę utworzonego Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS. W ramach Zakładu powołano Pracownię Hydrochemii i Hydrometrii.

Pracownicy


Od lewej: dr hab. Jarosław Dawidek, prof. UMCS, dr Wojciech Sobolewski, dr Joanna Sposób, mgr Grzegorz Siwek (doktorant), dr Katarzyna Mięsiak-Wójcik, mgr inż. Justyna Janusz-Emerla, mgr inż. Krzysztof Raczyński (doktorant), prof. dr hab. Zdzisław Michalczyk, mgr Sławomir Głowacki, mgr Beata Zielińska, dr Marek Turczyński, dr hab. Stanisław Chmiel.


 Kontakt

Al. Kraśnicka 2 cd, 20-718 Lublin

tel./fax 81 537 68 73
e-mail: hydrografia@umcs.lublin.pl