Zakład Historii XVI-XVIII wieku

Kierownik

Pracownicy:

Pracownicy emerytowani:

prof. dr hab. Marian Chachaj

Główne kierunki badań:
Problematyka badawcza koncentruje się wokół badania struktur społecznych i świadomości społeczeństwa Rzeczypospolitej w XVI-XVIII w., specyfiki stosunków politycznych w Rzeczypospolitej XVII w., mniejszości etnicznych (Żydzi) i wyznaniowych, kontaktów kulturalnych i naukowych Polski z zagranicą (Włochy, Czechy), dziejów wojen i wojskowości polskiej oraz historii ziem między Wisłą a Bugiem w XVI-XVIII w. W ostatnich latach wiele uwagi zwrócono na wschodnie i południowo-wschodnie obszary dawnej Rzeczypospolitej (Ruś Czerwona, Podole, Kijowszczyzna), w tym zwłaszcza na funkcjonujące tam struktury urzędnicze.

Adres:

pl. M. Curie-Skłodowskiej 4a
20 – 031 Lublin
 
Pokoje, w których urzędują pracownicy, znajdują się na Wydziale Humanistycznym, III piętro.