Zakład Historii XIX wieku i Dziejów Europy Wschodniej

Kierownik: 
 
Pracownicy:
Pracownicy emerytowani
prof. dr hab. Wiesław Śladkowski
prof. dr hab. Jan Lewandowski
dr Stanisław Wiśniewski
dr Zofia Gołębiowska

             
Główne kierunki badań:
 • Rozwój państwowości rumuńskiej w XIX i na pocz. XX w.
 • Polacy we Francji w czasie II wojny światowej
 • Idea wolności słowa w publicystyce XIX-wiecznej
 • Poselstwo i ambasada polska w Londynie w okresie międzywojennym
 • Szwajcarska opinia publiczna wobec kwestii polskiej 1914-1918
 • Polskie partie i organizacje polityczne przełomu XIX i XX w.
 • Rola społeczna i kulturalna ziemiaństwa lubelskiego
 • Dzieje Lublina, miast i miasteczek Lubelszczyzny
 • Społeczne i militarne aspekty powstania styczniowego
 • Polacy i polskie organizacje społeczne, kulturalne i polityczne w Rosji w XIX-XX w. (z koncentracją uwagi nad losami uchodźców polskich w Rosji w czasie I wojny światowej oraz Polaków na Białorusi i Ukrainie na początku XX w.)
 • Problematyka radziecka na łamach paryskiej „Kultury”; Piotr Stołypin - życie i działalność polityczna

Adres:
pl. M. Curie-Skłodowskiej 4a
20 – 031 Lublin
 
Pokoje, w których urzędują Pracownicy na Wydziale Humanistycznym, III piętro.