Zakład Historii Starożytnej

 
Kierownik:
 
Pracownicy:
 
Pracownicy Emerytowani:
dr Elżbieta Woźniak
 
Doktoranci: 
mgr Anna Miączewska 
mgr Adam Maiński
mgr Sławomir Droździel
 

Główne kierunki badań:
  1. Ideologia i propaganda w okresie późnej republiki i wczesnego cesarstwa rzymskiego
  2. Igrzyska, widowiska oraz turystyka w świecie antycznym, wybrane zagadnienia tzw. la vie quotidienne
  3. Armia rzymska w okresie późnej republiki i wczesnego cesarstwa
  4. Problemy religii i religijności w starożytnym Rzymie przełomu republiki i wczesnego cesarstwa

Strona zewnętrzna:

 
Adres:
pl. M. Curie-Skłodowskiej 4a
20 – 031 Lublin
 
Pracownicy urzędują w pokojach na Wydziale Humanistycznym, III piętro.